Sá­me­dik­ki sát­tasá­gas­tal­lan sá­me­soah­pa­mu­šas

–Dát čoahkkin lea mearkkašahtti go mis lea guokte dehálaš sáttaságastallama, deattuha ságadoalli Tiina Sanila-Aikio .

Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámedikkit gieđahallet Davviriikalaš sámesoahpamuša ja duohtavuođa- ja soabadanproseassa, mat gusket buot sápmelaččaid dáin riikkain

–Lean dehálaš ahte goappáge áššit ovddiduvvojit ovttas juohke Sámedikkiiguin, lohká Sanila-Aikio.

Sáttaságastallamiid lassin sámediggi nammada Sámi oahpahusguovddáža stivrii njealji jagi áigodahkii. Dálá stivrra áigodat nohká suoidnemánu loahpas ja dan ságadoalli lea leamaš Veikko Guttorm .

Sámediggi mearrida dievasčoahkkimis árvalusaid stáhta bušehttii jahkái 2019. Árvalusat lea njealji sámedikki doaibmasuorgái, namalassii kultur-, oahpahus-. árrabajásgeassin sihke sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaide.

Sámedikki stivra lea čoahkkimisttis 2.5. válmmaštallan dievasčoahkkima. Čuovvovaš dievasčoahkkin dollojuvvo mihcamárvahkus Anáris.

Sámedikki čoahkkin - Sämitige čoákkim - Sää'mtee'ǧǧ sååbbar 19.6.2017 Anáris

Tästä on kyse

Saamelaiskäräjien lähetekeskustelu saamelaissopimuksesta

Saamelaiskäräjien täyskokouksen keskeisimpinä asioina ovat lähetekeskustelu Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta ja totuus- ja sovintoprosessista sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunnan jäsenten nimeäminen.

Saamelaiskäräjien seuraava täyskokous pidetään 19.6.2017 Inarissa.