Nuorra boazoolmmái Jovsset Ánte Sara Fálá orohagas vuittii Norgga stáhta boazolohkoáššis diggegottis. Sis-Finnmárkku diggegoddi attii mearrádusa áššis bearjadaga. Áššis muitalit NRK Sápmi, Ávvir ja iFinnmark.

Gažaldat lea boazologuin ja bággonjuovvamiin Norgga bealde.

24-jahkásaš Jovsset Ánte Sara lei stevdnen stáhta danin, go son ii dohkkehan mearrádusa, man jelgii Sara oažžu oamastit dušše 75 bohcco ja ahte su siidaoassi galgá geahpedit boazologu.

Diggegoddi mearridii goitge ovttajienalaččat, ahte stáhta ii sáhte gáibidit Sara geahpedit boazologu ná olu ja ahte lea veadjemeahttun birget 75 bohccuin, muitala NRK Sápmi.

Diggegoddi ákkastallá, ahte stuora proseantageahpedeapmi čuohcá garrasit nuorra boazoolbmái, gii lea easka ceggemin ealu.

- Erenoamažit diggegoddi gidde fuomášumi dasa, ahte Sara galggalii geahpedit boazologu nu vulos, ahte sutnje ii boađe das dienas iige son oalle sihkkarit sáhte oažžut buvttadandoarjagiid, maidda gáibiduvvo dihto boazolohku, muitala iFinnmark-aviisa.

Duomu jelgii Sara boazologu geahpedeapmi rihkku Eurohpa olmmošriektesoahpamuša vuosttas lassebeavdegirjji vuosttas artihkkala opmodaga suojis ja ON álbmot- ja politihkalaš rivttiid soahpamuša artihkkala 27 vehádagaid rievttis iežaset gillii ja kultuvrii.

Sara dadjá, ahte duopmu lea hirbmat illusáhka.

- Sávvamis njuolgá dál dilli ja olmmoš beassá ráfis bargat bohccuiguin iige dárbbaš dan stáhta šat ballat. Stáhta leamašan dego jallas beana. Muhto diggi orru ipmirdan dan duohtavuođa ja makkár stáhta leamašan sápmelaččaid vuostá ja ahte ii leat guđegeláhkai riekta mo stáhta lea álgán láhttedallat. Dološ ealáhusa diená badjelgeahččanvugiin stivret, Sara dadjá NRK Sápmái.

Boazologuid heiveheapmi Finnmárkkus lea bistán njeallje jagi. Eanandoallo- ja biepmodepartameanta ii hálidan mannan vahkus kommenteret ášši.

- Lea vejolaš, ahte stáhta guoddala ášši, dadja Sara advokáhta Trond P. Biti NRK Sápmái.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös