Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Sääs­tö­vink­ki kau­pun­gil­le

Keskittämistä suositaan, koska se tuo usein säästöjä. Ei kuitenkaan aina, ja siksi sitä ei pitäisikään sokeasti käyttää.

Opettajien ja oppilaiden määrän suhde on taloudellisuuden kannalta tärkeä. Koska kuljetuskustannukset Rovaniemen Nivankylästä vastaavat reilusti opettajan henkilöstökustannuksia, pienempikin hyötysuhde on vielä edullinen. Jos oppilaita kuljetetaan kahteen kouluun, tarvitaan kuljettajat ja kalusto jo molempiin suuntiin. Silloin lapset on selkeästi edullisempaa pitää lähikoulussaan. Tätä vähäisemmälläkin oppilasmäärällä hyötysuhdetta voidaan tarvittaessa korjata  tuntiopettajalla.