Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Saamen kielet kas­vat­ti­vat suo­sio­taan pe­rus­kou­luis­sa, lu­kiois­sa lu­ku­in­to hiipui hieman

Yhä useampi koululainen opettelee saamen kieliä. Saamelaiskäräjien mukaan pohjoissaamen, koltansaamen ja inarinsaamen oppilasmäärä lisääntyi päättyneenä lukuvuotena 55 oppilaalla. Oppilaita oli kaiken kaikkiaan 658.

Peruskouluissa saamen kieliä opetteli 65 oppilasta enemmän kuin edellisvuotena. Lukion saamen opetuksesta kaikkosi samana aikana kymmenen oppilasta.