Saa­me­lais­kä­rä­jät sai 47 000 euroa al­ku­pe­räis­kan­so­jen kielten vuotta varten

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjille 47 000 euroa saamen kielten näkyvyyden parantamiseksi.

Rahoitus kansainväliseen alkuperäiskansojen kansojen kielten teemavuoteen, jota vietetään tänä vuonna.