Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät nimesi työ­ryh­män Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­vaan, asian­tun­ti­jak­si Juha Guttorm

Saamelaiskäräjien hallitus on nimennyt saamelaiskulttuurin työryhmän jäsenet Pohjois-Lapin maakuntakaavaan 2040. Työryhmä arvioi maakuntakaavan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin.

Saamelaiskulttuurin työryhmään valittiin Inga-Briitta Magga (varajäsen Saara Tervaniemi), Neeta Jääskö (Kirsti Kustula), Asko Länsman (Magreta Sara), Pentti Pieski (Aslak Holmberg) ja Tiina Sanila-Aikio (Veikko Feodoroff).