Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Tilaajille

Saa­me­lais­alueen puu­kaup­pa sei­sah­tui kolmeen riviin tekstiä – Lapin Kansa kävi seit­se­män mil­joo­nan euron met­säs­sä, jota omis­ta­ja ei pääse hak­kaa­maan: "Tämä ei ole so­sia­li­soin­tia, vaan ros­vous­ta"

Mutkikas tilanne uhkaa ajaa tavalliset metsänomistajat ja poronhoitajat vastakkain Ylä-Lapissa.

Kirveenkoskematon metsä alkaa Pasaslompolan koilliskulmalta.

Se nousee Palovaaran jyrkkiä rinteitä, kumpuilee sen helmoja kohti Kalliovaarankurua ja levittäytyy kaikkiin suuntiin eksyttävän samanlaisena: kaarnanruskeana ja kelonharmaana, kevätauringossa punastelevana.