Ro­va­nie­mi va­lit­tiin kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jäk­si: Kau­pun­ki sulkee kaa­to­pai­kan ja alkaa tehdä siellä uu­siu­tu­vaa ener­giaa

Rovaniemi on yhdeksän muun kunnan kanssa sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin. Kaupunki on valittu edelläkävijäksi Ympäristökeskuksen ja Motivan hankkeessa.

Ensimmäisenä kuntaverkostona kunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä. Lisäksi ne aikovat hyödyntää materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentää jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.