Ro­va­nie­men lap­si­per­he­ky­se­ly val­mis­tui: Koti- ja las­ten­hoi­to­apua kai­va­taan – mutta mil­lais­ta?

Sunnuntain Sahanperän Savotassa kysytään perheiltä lisää ideoita, toiveita ja kokemuksia. Kysely osoitti, että perheet tietävät palveluista nyt paremmin kuin pari vuotta sitten.

MLL Lapin piirin Mervi Saukkoriipi, kaupungin lastensuojelun palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Marika Ahola ja seurakunnan lapsityönohjaaja Mari Pohjanen haluaisivat seuraavaksi tietää, millaista on arki kyselyvastausten takana.
MLL Lapin piirin Mervi Saukkoriipi, kaupungin lastensuojelun palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Marika Ahola ja seurakunnan lapsityönohjaaja Mari Pohjanen haluaisivat seuraavaksi tietää, millaista on arki kyselyvastausten takana.
Kuva: Tiia Haapakangas

Lapsiperheet kaipaavat Rovaniemellä eniten apua lastenhoitoon sekä tukea ja apua kotiin. Nämä vastaukset nousevat esiin tuoreesta kyselystä, johon rovaniemeläiset perheet saivat vastata keväällä.

– Tavoitteena oli kartoittaa, millaista toimintaa ja palveluja rovaniemeläiset perheet kaipaavat. Lisäksi kysyttiin, millaisia haasteita arjessa on, verkostokoordinaattori Mervi Saukkoriipi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiristä kertoo.

Kyselyyn tuli liki 500 vastausta. Se on paljon enemmän kuin edellisellä ja samalla myös ensimmäisellä kerralla, jolloin vastauksia tuli noin 140.

Kyselyn taustalla on isoimmat rovaniemeläiset lapsiperhetoimijat eli kaupunki, seurakunta, MLL Lapin piirin Vertaisvoimaa kumppanuudella -hanke, ensi- ja turvakoti ja Erityislasten omaiset ELO. Yhteistyökumppanina on lisäksi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, jolla on erityistä osaamista kyselyn tekniseen puoleen.

Vastaukset aiotaan penkoa tarkkaan, kertoo Saukkoriipi. Niin tehtiin myös edellisessä kyselyssä, jonka kenties hämmästyttävin tulos nimittäin oli, että perheet toivoivat Rovaniemelle palveluja ja vertaisryhmiä, joita jo oli olemassa.

Niinpä kyselyyn osallistuneet tahot päättivät tiivistää yhteistyötään, markkinoida palveluja yhteistyössä ja ottaa myös selvää toistensa tekemisistä.

Lapsiperheet haluttiin tavoittaa paremmin. Näistä ajatuksista syntyi esimerkiksi yhteistyö kauppakeskus Revontulen kanssa, jonka Lasten lauantai -tapahtumien yhteydessä on jo parin vuoden ajan järjestetty Perheiden tori, jossa järjestöt ja muut perheiden kanssa työskentelevät tahot esittäytyvät. Tämänvuotisessa kyselyssä perheet tiesivätkin palvelutarjonnan paremmin kuin edelliskerralla.

Myös kaupunki on tarttunut yhteistyöhön. Lastensuojelun palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi kertoo, että hän on yrittänyt juurruttaa viranhaltijapuolellekin toimintakulttuuria, jossa huomioidaan myös muut kaupungissa tarjolla olevat palvelut.

– Toimintatapahan on lähtökohtaisesti sellainen, että viranomaiset ratkovat asioita keskenään. Olisi kuitenkin tärkeää, että siellä peruspalveluissa olisi riittävästi resursseja, hän sanoo.

Myös lastenhoidon ja muun arjen avun tarve tuli ilmi jo viime vuonna. MLL Lapin piiri vastasi tarpeeseen heti järjestämällä lapsiparkin, mutta se kuivui kokoon osallistujien puutteen vuoksi, kertoo Saukkoriipi.

Nyt haluttaisiinkin selvittää, millainen palvelun pitäisi olla, jotta se olisi avuksi perheeksi. Tämän ja muun asian tiimoilta lapsiperhetoimijat ovat paikalla ensi sunnuntaina järjestettävässä Sahanperän Savotassa.

– Yritämme nyt kysyä, että missä, moneltako ja miten apua pitäisi olla saatavilla, Saukkoriipi havainnollistaa.

Lisätietoa kaivattaisiin myös siitä, millaiset seikat ovat avuntarpeen takana. Kyselyn järjestäjät pitävät huolestuttavana esimerkiksi sitä, että kolmannes vastaajista kertoi, että vanhemman uniongelmat vaikuttavat perheen hyvinvointiin.

– Lisäksi Rovaniemellä on selvästi paljon perheitä, joilla ei ole täällä tukiverkkoja eli esimerkiksi sukulaisia. Myös se voi näkyä kyselyn tuloksissa.

Kyselyn lähtökohta oli kartoittaa perheiden tarpeita, ongelmia ja haasteita. Vastauksissa kuitenkin ilahduttaa se, että niiden perusteella perheet voivat pääsääntöisesti hyvin.

– Yli kuusikymmentä prosenttia koki, että perheessä voidaan hyvin, seurakunnan lapsityönohjaaja Mari Pohjanen iloitsee.

Kun haasteita on kysytty, verkoston väellä on iso halu yrittää vastata niihin ja olla avuksi.

– Sitä varten me olemme töissä, että olisimme tueksi perheille, Saukkoriipi sanoo.

Poiminta

Poimintoja vastauksista

Koetko, että perheessänne voidaan hyvin?

Kyllä 64,3 % - Osittain 33 % - En 2,3 %

Mitkä asiat haastavat arjessa?

Kiire 68 % - Jaksaminen 63 % - Vanhempien yhteisen ajan puute 61 %

Mitä tukea tarvitsitte?

Tilapäinen lastenhoitoapu 45 % - Apu ja tuki kotiin 24 % - Taloudellinen tuki 21 %

Rovaniemen lapsiperhekysely 2019