Tilaajille

Ro­va­nie­men kes­kus­ta on valmis li­sää­mään rahaa ta­lou­sar­vioon, jotta yli­suuril­ta ope­tus­ryh­mil­tä väl­tyt­täi­siin

Keskustan kunnallisjärjestö on huolissaan ylisuurista opetusryhmistä Rovaniemen peruskouluissa. Ensi syksynä aloittaa yli 25 oppilaan 1.-luokkia Nivavaarassa, Syväsenvaarassa, Ylikylässä ja Muurolassa.

Kaupunki on hyväksynyt perusopetuksen järjestämisperiaatteet, joiden mukaan koulunsa aloittavien oppilaiden ryhmäkoko on enintään 23 oppilasta ja 7. luokalla aloittavien 23-25 oppilasta.