Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen syys­kau­si: kan­sa­lais­opis­to­jen yh­dis­ty­mi­nen to­teu­tu­mas­sa vii­mein, ta­lous­on­gel­miin haetaan rat­kai­su­ja val­tion­osuuk­sis­ta

Kaupunginhallitus aloittaa syksyn kokouskauden väistötiloissa Keltakankaalla.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2020 aikana. Uuden kaupunginjohtajan valinnan valmistelu aloitetaan tänä syksynä.
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2020 aikana. Uuden kaupunginjohtajan valinnan valmistelu aloitetaan tänä syksynä.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syksyn toimintakautensa ensi maanantaina 19.8.

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään muun muassa kaupunginjohtajan rekrytointiprosessia, kansalaisopistojen yhdistämistä ja kunnan valtionosuuden korottamista.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuonna, minkä vuoksi kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi tänä syksynä. Työ aloitetaan rekrytointikonsultin valinnalla.

Rovalaa suunnitellaan kansalaisopistopalvelujen ainoaksi järjestäjäksi

Rovaniemen kaupungissa on valmisteltu kahden kansalaisopiston yhdistämistä. Kevään aikana neuvotteluja koordinoinut työryhmä on kuullut kaupunkilaisia ja pyytänyt aluelautakunnilta lausunnot asiasta.

Esityksenä on, että Rovaniemen kaupunki luopuisi kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta ensi vuoden alusta alkaen, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle.

Asiasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto. Mikäli yhdistyminen toteutuu, järjestää Rovala jatkossa kansalaisopistopalvelut koko kaupungin alueella.

Etuosto-oikeuden käyttämistä esitetään 156 hehtaarin määräalalle

Käsittelyn alla on myös kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Napapiirin matkailualueen yhteydessä sijaitsevaan määräalaan.

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käyttäisi lain mukaista etuosto-oikeuttaan noin 156 hehtaarin määräalan kaupassa. Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.

Määräala sijaitsee kaupungille merkittävän Napapiirin asemakaavoitetun matkailualueen yhteydessä ja keskeisesti matkailua palvelevien reittien alueella.

– Kohteen hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen kaavoituksen toteuttamisen kannalta. Lisäksi kohteen hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista, kaupunginjohtaja Lotvonen perustelee päätösesitystään.

Valtionosuuden korotusta haetaan talousongelmien vuoksi

Lisäksi kaupunginhallituksen esityslistalla on hakemus valtionosuuden korottamiseksi kolmella miljoonalla eurolla.

Lain mukaan kunnan valtionosuutta voidaan harkinnanvaraisesti korottaa tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Korotuksen ehtona on, että kunnassa on tehty suunnitelma talouden tasapainottamiseksi.

Rovaniemen kaupungissa on käynnissä talouden uudistamisohjelma sekä vuoden 2019 talousarvion ja organisaatiouudistuksen valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.

Rahoituksen kasvun vähentyminen ja kasvava palvelutarve on vienyt kaupungin talouden ahdinkoon vuosina 2018 ja 2019. Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 oli noin -22 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Työllisyyden edistämistä kehitetään

Rovaniemellä on selvitetty myös työllisyyspalveluiden ja työllistymistä edistävän toiminnan uudelleenorganisointia.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että työllisyyden hoito liitettäisiin entistä vahvemmin osaksi kaupungin elinvoimapalveluita ja että ostopalveluiden osalta siirryttäisiin osittain monituottajuusmalliin ensi vuoden aikana.