Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Rap -ar­tist­taid Youtube kon­sear­ta nuo­rai­de – Yung­mi­qu ja Jezebro vuost­tas kon­sear­ta


Yungmiqu ja Jezebro Youtube konsearta lea seamma beaivve go vuođđoskuvllaid lohkanbajit nohket Suoma bealde.
Yungmiqu ja Jezebro Youtube konsearta lea seamma beaivve go vuođđoskuvllaid lohkanbajit nohket Suoma bealde.
Kuva: Aleksi Ahlakorpi

Skuvllaid lohkanbadji nohká lávvardaga ja dan eahkeda lágiduvvo nuoraide konseartta.

Ohcejoga nuorra rap-násttit Mihkku Laiti (17 j) ja Jesse Ruokolainen (16 j), nappo artista guovttos Yungmiqu ja Jezebro doallaba neahttakonseartta lávvardat eahkeda 30.5.

Soai leaba juo ráppen lávddi alde ovttas, muhto eaba lea doallan iežaska konseartta.

– Vehá lea gelddolaš, muhto ii olu. Galhan munnos lei moadde bihtá konsearta diibmá Ijahis ijas, muhto dát lea munno vuosttas iežame konsearta, muitala Yungmiqu.

Ijahis ija nuoraidbeaivvi lassin soai leigga guossin mannan čavčča Staalon kaato -turnea áigge Ohcejoga konsearttas.

Almmuhan juo rap -bihtáid Spotifyis ja iTunesis

Cuoŋománus Laitis dahje Yungmiqus almmustuvai Hoerror 404 -bihttá ja das lea mielde maid Jezebro.  Maid Jos It -bihtás ráppe fas dovddus rap artista Áilu Valle.

– Konsearttas gullá juo almmustuvvan bihtáid lassin maiddai áibbas ođđa musihka, muitala Yungmiqu.

Su šuoŋat leat čuodjan čavčča 2019 rájes YLE ja NRK rádiokanálain. Daid gávdná earret eará Spotify ja iTunes musihkkabálvalusain.

Nuoraide miehtá Deanuleagi

Okta ordnejeddjiin lea Ohcejoga nuoraidbargi Aleksi Ahlakorpi. Son lea ilus go lea ožžon stuorra joavku fárrui lágidit nuorra artisttaid konsearta nuoraide.

– Mii smiehtaimet ovttas, mo oaččošeimmet nuoraid sihke Suoma ja Norgga beale sámiid oktii, dál go ráját leat gitta.

Dies de vehážiid mielde bođii jurdda konseartta birra.

– Somá go nie máŋgasat leat leamašan doarjumin konsearta lágideami. Illudan go nuorra artistat ožžot vejolašvuođa beassat lávddi ala, dadjá Ahlakorpi.

Neahttakonsearta

Spiehkastatdili dihte konsearta sáddejuvvo neahta bokte.

– Gánneha geahččat konseartta, dadjá Ahlakorpi, guhte lea ieš maid ráhkadan musihka.

Rap -konsearta YouTube-konseartta lávvardaga 30.5.2020 dii 19 Sámi musihkkaakademiija -kanálas.

Dáhpáhusa váldolágideaddji lea Deanuleagis sámástit -prošeakta, man lea ruhtadan EU Interreg Davvi -prográmma ja Lappi lihttu.


Ášši divvojuvvon 11.09. Áššis logai "Gánneha geahččat go konsearttas soitet leat maid guosseartisttat, geažida Ahlakorpi, guhte lea ieš maid ráhkadan musihka." muhto konsearttas eai leat guosseartisttat fárus.

Mikä?

Nuorten saamelaisräppärien Youtube konsertti

  • Konsertissa esiintyvät Utsjoen nousevat rap-tähdet Yungmiqu (Mihkku Laiti) ja Jezebro (Jesse Ruokolainen).
  • Ideana on tapa saada nuoret molemmin puolin Tenoa yhteen vaikka rajat ovat kiinni.
  • Konsertti näkyy YouTubessa Sámi musihkkaakademiija -kanavalla 30.5. klo 19.00.