Ran­ta­vii­rin asuk­kaat ha­lua­vat estää Mortin män­ni­kön ra­ken­ta­mi­sen: "Kah­lit­sen vaikka itseni män­tyyn"

Tellu-koira kiiruhtaa eteenpäin tutulla polulla ihanien tuoksujen johdattamana. Hihnan toisessa päässä Tellua seuraavat Väinö Tiainen ja Leila Säily , joita lenkkeilymaaston kohtalo huolettaa.

"Olisi järkyttävää, jos tämä metsä hävitettäisiin", pariskunta sanoo.

Tiainen ja Säily asuvat Viirinkankaalla ja lenkkeilevät lähes päivittäin Mortin männikössä. Alueen monimuotoinen luonto voi tulevaisuudessa joutua väistymään asutuksen tieltä, jos aluetta hallinnoivan Senaatti-Kiinteistöt Oy:n toive toteutuu. Yhtiö haki Rovaniemen kaupungilta alueelle kaavamuutosta jo pari vuotta sitten, koska se haluaa, että sinne voidaan rakentaa asuntoja.

Tekninen lautakunta päätti kaavamuutoksen käynnistämisestä lokakuussa 2015, mutta muutos laitettiin vireille vasta nyt. Sen vuoksi se tuntuu yllättäneen kaupunkilaiset.

"Sähköpostia ja mielipiteitä on tullut aika paljon", kaavasuunnittelija Timo Hätönen sanoo.

Lenkillä. Väinö Tiainen ja Leila Säily lenkkeilevät Mortin männikössä lähes päivittäin Tellu-koiran kanssa. "Vastustamme asuinrakentamista ehdottomasti", he sanovat.
Lenkillä. Väinö Tiainen ja Leila Säily lenkkeilevät Mortin männikössä lähes päivittäin Tellu-koiran kanssa. "Vastustamme asuinrakentamista ehdottomasti", he sanovat.
Kuva: Jussi Leinonen

Mortin männikkö on noin 8,2 hehtaarin suuruinen alue, joka on toiminut Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimusmetsänä 1960-luvulta lähtien. Alueen omistaa valtio, mutta sitä hallinnoi Senaatti-Kiinteistöt.

Kuten nimikin kertoo, Mortin männikössä kasvaa komeita mäntyjä, joista vanhimmat ovat jopa 170 vuoden ikäisiä. Alue on kuitenkin nimeään monimuotoisempi, sillä sen länsipuoli on kosteaa lehtometsää, jossa puna-ailakit juuri nyt kukkivat lähes metrin korkuisina.

"Ei tällaista ympäristöä ole Rovaniemellä missään muualla. Tällä alueella tämä on ainut henkireikä, jossa voi vapaasti nauttia luonnosta", sanoo Rantaviirin asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Heikki Häätylä .

Mortin männikön reunamilla kulkee puolentoista kilometrin mittainen Anun latu, jonka Väinö Tiainen on kiertänyt lukemattomia kertoja. Viime talvena hänen hiihtokautensa alkoi 19. marraskuuta ja päättyi 18. toukokuuta.

"Hiihdin täällä kaikkiaan 172 päivänä", Tiainen kertoo.

Kesällä latupohja palvelee kuntopolkuna, jota voi kulkea jopa pyörätuolilla. Lisäksi metsässä risteilee muita kapeampia polkuja.

"Tämä on lähiliikuntapaikka parhaasta päästä, sillä tämä palvelee kaikenikäisiä ja -kuntoisia. On ristiriistaista, että tätä ollaan hävittämässä, kun taas Keskuskentälle ollaan rakentamassa uutta lähiliikuntapaikkaa", Rantaviirin asukasyhdistyksen puheenjohtaja Hannele Simonen kritisoi.

Senaatti-Kiinteistöt Oy:n teettämän alustavan maankäyttösuunnitelman mukaan koko Mortin männikkö rakennettaisiin täyteen asuntoja. Alueelle tulisi sekä pienkerrostaloja että rivitaloja ja muita pientaloja. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi liikunta- ja virkistysalueen katoamista.

Kaavasuunnittelija Timo Hätönen kuitenkin korostaa, että kaavoitusprosessissa alueen käyttötarpeita tarkastellaan monelta eri kannalta. Kaavamuutoksen käynnistyminen ei siis tarkoita sitä, että siinä pyritään toteuttamaan muutoksenhakijan suunnitelmat sellaisenaan.

"Toki muutoksenhakijan kanssa käydään keskustelua etenkin, koska kyseessä on maanomistajan edustaja. Kaavassa täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös asukkaiden virkistysmahdollisuudet sekä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien liikuntapaikkatarpeet. Useinhan kaavat ovat kompromisseja", Hätönen sanoo.

Eri osapuolten tarpeita ja toiveita tutkitaan kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa, jonka Hätönen arvelee käynnistyvän syksyllä kesälomakauden jälkeen. Valmistelun tuloksena syntyy 2–3 vaihtoehtoista kaavaluonnosta, joista yksi on todennäköisesti sellainen, ettei asemakaavaa muuteta vaan alue säilyy nykytilassaan.

Muissa vaihtoehdoissa kaava sisältänee ainakin jonkin verran asuntorakentamista.

Varmaa on, että kaava sisältää varauksen yleiselle tielle, joka kulkee Mortin männikön halki Kemijoen rannasta Pappilantielle. Juuri tämän tievarauksen tutkiminen pitkitti kaavan vireille panoa.

Tievaraus liittyy Liikenneviraston suunnitelmaan rakentaa silta Paavalniemestä Viirinkankaalle. Siltasuunnitelman toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä.

Kaupunkilaiset ovat arvostelleet kaavoitusosastoa siitä, että kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettiin nähtäville juhannuksen alla, jolloin se ehkä jäi monelta huomaamatta. Rantaviirin asukasyhdistys ehti kuitenkin tehdä kaavamuutosta vastustavan kirjelmän, jonka allekirjoitti 326 rovaniemeläistä.

Timo Hätönen sanoo, että kaupunki on vienyt kaavaa eteenpäin normaalisti ja että kaupunkilaisilla on vielä ainakin kaksi mahdollisuutta lausua mielipiteensä asiasta. Seuraava mahdollisuus on, kun kaavaluonnokset valmistuvat ja ne asetetaan nähtäville. Tämä voi Hätösen mukaan tapahtua nopeimmillaan vielä tämän vuoden aikana. Kaupunginvaltuustoon kaava ehtinee ensi vuoden aikana.

Rantaviirin asukasyhdistys aikoo taistella kaikin keinoin Mortin männikön puolesta. Hannele Simonen sanoo olevansa valmis vaikka kahlitsemaan itsensä mäntyyn, ja hän tietää saavansa kavereita mukaan.

"Tässä ei ole kysymys omasta hyvästä vaan siitä, että alue säilyisi meidän kaikkien ja myös tulevien sukupolvien käytössä", Simonen korostaa.

Näin kaavoitus etenee

Tekninen lautakunta päätti 22.10.2015 asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Senaatti-Kiinteistöt Oy:n hakemuksesta.

Kaavamuutos tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 16.6.2017.

Valmisteluvaiheessa tehdään 2–3 kaavaluonnosta, joista kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä.

Tekninen lautakunta valitsee yhden kaavaluonnoksen ja tekee kaupunginhallitukselle esityksen kaavaehdotukseksi.

Kaavaehdotus tulee nähtäville, ja siitä voidaan jättää muistutuksia.

Kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle, joka päättää kaavamuutoksesta.

Valtuuston päätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavamuutoksesta saat lisätietoa Rovaniemen kaupungin kaavatorilta .