Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ra­joit­ta­ma­ton ka­las­tus­oi­keus kai­kil­le

Hemmo Koskiniemi esittää (LK 13.1.) vapaata, rajoittamatonta kalastusoikeutta kaikille ja tuo esiin rivien välissä, että tämän oikeuden puute on syy sisävesiemme rappiotilaan.

Kalastus on aina ollut tärkein elannon lähde näillä leveysasteilla. Se oli sitä esi-isiemme asuttaessa maan. Kalastuksen avulla meidänkin poltettuun kyläämme palanneet onnistuivat aloittamaan uuden elämän. Kalastus oli myös tärkeä osa kaupallista erätaloutta ja esimerkiksi hauki jo historiallisella ajalla erittäin tärkeä kauppakala.