suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö aikoo tarjota suur­val­loil­le Suomen apua neu­vot­te­luis­sa ase­rii­sun­nas­ta – uhkana "jää­kyl­mä sota"

Suomalaisten tarjoamille diplomaattisille palveluille on maailmalla kysyntään, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Helsinki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aikoo tarjota suurvaltojen johtajille Suomen apua aseriisuntaneuvotteluiden käynnistämiseksi.

Niinistö puhui aseistariisunnasta maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaiaamuna.

– Tulen ottamaan seuraavissa tapaamisissani suurvaltojen johdon kanssa esille aseriisuntakysymykset ja Suomen valmiuden edesauttaa uuden neuvottelukierroksen aloittamista, Niinistö sanoi.

Niinistö ei selventänyt, tarkoittaako Suomen apu esimerkiksi sitä, että Suomi tarjoutuu järjestämään uuden kokouksen Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajien välille.

– Suomi on tarjonnut diplomaattisia ”hyviä palveluksia” ja niille on ollut viime vuosina myös kysyntää, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö esitti maanpuolustuskurssin avajaisissa huolensa kansainvälisen aseistariisunnan tilanteesta ja erityisesti ydinaseita rajoittavien sopimusten kohtalosta.

Uhkana on, että suurvallat vetäytyvät pitkän ja keskipitkän matkan ydinohjuksia rajoittavista START- ja INF-sopimuksista.

– Sopimukseton tila toisi mukanaan valtavia riskejä. Mennyt kylmä sota vaihtuisikin jääkylmäksi sodaksi, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoo, että hän aikoo ottaa aseistariisunnan ja mahdollisuuden Suomen diplomaattisesta avusta puheeksi tulevana viikonloppuna järjestettävässä Pariisin rauhanfoorumissa.

Yhteistyö turvaa Suomen puolustuksen

Niinistö korosti puheessaan, että Suomen on tehtävä yhteistyötä muiden valtioiden kanssa turvallisuuden lisäämiseksi.

Se tarkoittaa yhteisen eurooppalaisen puolustuksen ja avunantovelvoitteen kehittämistä, Nato-kumppanuuden jatkamista sekä puolustusyhteistyötä yksittäisten valtioiden kanssa.

Suomen osallistumisesta Naton suureen sotaharjoitukseen Norjassa ei pidä presidentti Niinistön mukaan tehdä turvallisuuspoliittisia johtopäätöksiä.

Eurooppalaisen yhteistyön korostaminen taas ei merkitse Niinistön mukaan Naton merkityksen kyseenalaistamista.

EU:n puolustuksen vahvistaminen auttaa pikemmin myös Natoa, Niinistö sanoo.

– Enemmän eurooppalaista vastuunkantoahan juuri Yhdysvallat on jo vuosikymmenten ajan peräänkuuluttanut.

Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään neljä kertaa vuodessa.

Niinistön avaama maanpuolustuskurssi on järjestyksessään jo 227.