lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pre­si­den­tin kanslia mukaan il­mas­to­tal­koi­siin – lo­pet­taa­ko Nii­nis­tö len­tä­mi­sen?

Tasavallan presidentin kanslia pienentää hiilijalanjälkensä vähintään kolmannekseen helmikuuhun 2024 mennessä. Se tarkoittaa Sauli Niinistön toisen presidenttikauden loppujaksoa.

Kanslia ilmoitti tavoitteesta tiedotteella maanantaina iltapäivällä. Keinoja, joilla jopa 70 prosentin vähennys saavutetaan, tiedotteessa ei mainita. Matkustaminen lienee kuitenkin yksi varteenotettavista vaihtoehdoista.

Päämäärään pääsemisessä kansliaa ja sen henkilökuntaa auttaa Suomen johtavien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden perustama yhdistys Climate Leadership Coalition.

Aloite uudesta ympäristöohjelmasta tuli Niinistöltä itseltään. Edellinen ohjelma on vuodelta 2016, jota käytetään nyt vertailuvuotena hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Tasavallan presidentin kanslia on presidenttiä avustava taho.

Sen hoitaa hallintoasioita ja järjestää presidentin sekä hänen perheensä tarvitsemat henkilökohtaiset palvelut. Kanslia huolehtii myös presidentin turvallisuudesta. Kansliaan kuuluvat kansliapäällikkö, neuvonantajia, lehdistöpäällikkö, erityisavustajia, linnanvouti ja adjutantteja. Kanslia sijaitsee Presidentinlinnassa Helsingissä.