Porojen tal­vi­lai­tu­met vä­he­ne­vät edel­leen – jäkälä vä­hen­ty­nyt kol­man­nek­sen poh­joi­sim­mis­sa pa­lis­kun­nis­sa

Vanhojen metsien säästämisellä on iso merkitys poronhoidolle.

Pekka Rytkönen

Porojen talvilaitumien vähentyminen ja pirstaloituminen jatkuu.

Tämä kehitys johtuu suurelta osin poronhoidon, metsätalouden ja laajenevan maankäytön yhteisvaikutuksesta. Jäkäliköiden heikkenemiseen vaikuttaa todennäköisesti yhä enemmän myös ilmastonmuutos.