pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Poh­jo­la­ko­ti kertoi pa­ran­nuk­sis­ta: Jouk­ko­ran­gais­tuk­sis­ta ja rii­sut­ta­mi­ses­ta luo­vut­tu

Pohjolakoti kertoi muutoksista eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksen jälkeen.

Helsinki

Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksella toimiva koulukoti Pohjolakoti on ilmoittanut ryhtyneensä moniin parannuksiin toiminnassaan. Niihin ryhdyttiin sen jälkeen, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin oli huhtikuussa tehnyt ennalta ilmoittamatta tarkastuskäynnin koulukodissa.

Koulukodin vastauksessa todetaan muun muassa, että joissakin Pohjolakodin yksiköissä nuorten kiinnipitoon on ryhdytty liian matalalla kynnyksellä, ilman lastensuojelulain mukaisia perusteita. Uuden ohjeistuksen mukaan nuorta ei voi fyysisesti saattaa esimerkiksi tekemättä jääneen tehtävän luo.

Sakslin kiinnitti pöytäkirjassaan huomiota myös lapsen eristämiseen. Hän edellytti muun muassa, että lasten riisuttamisesta eristämistilaan vietäessä luovutaan ja jatkossa eristämiseen vieminen ja mahdollinen siihen liittyvä henkilöntarkastus tehdään lapsen ihmisarvoa kunnioittaen.

Pohjolakoti on tehnyt asiaa koskevan uuden, yksityiskohtaisen kirjatun ohjeistuksen, jonka mukaan vaatteiden vaihtaminen rauhoittumishuoneeseen mentäessä on nimenomaisesti kielletty. Nuori menee huoneeseen nyt omissa vaatteissaan.

"Hatkapäivän" kirjoittamisesta luovuttu

Pohjolakodin mukaan kahdessa erikoisyksikössä käytössä olleesta niin kutsutun hatkapäiväkirjan kirjoittamisesta on luovuttu. Sakslin oli tätä edellyttänyt. Hänen mukaansa lasten tekojen tai käyttäytymisen läpikäyntiä ei voida koskaan toteuttaa lasta nöyryyttävällä tavalla tai siten, että menettelyllä tosiasiassa rajoitetaan lapsen perusoikeuksia.

Apulaisoikeusasiamies edellytti myös joukkorangaistuksista luopumista. Koulukodin mukaan yhdessä yksikössä oli tullut esiin epäasiallinen, kaikkien nuorten arkeen vaikuttava sääntö, joka liittyi television käyttöön. Sääntö on koulukodin mukaan poistettu. Lisäksi työntekijöitä on muistutettu, ettei kaikille nuorille tule seuraamusta, jos yksi nuori on rikkonut sääntöjä.

Sakslin piti Pohjolakodin käytössä olleita lapsen liikkumisvapautta rajoittavia sääntöjä lakiin perustumattomina. Liikkumisvapauden rajoittamista ei hänen mukaansa voida käyttää rangaistuksena lapsen käyttäytymisestä.

Pohjolakodin mukaan annetun uuden ohjeistuksen mukaan nuoret voivat liikkua laitoksen ulkopuolella, jos heillä ei ole päätöstä liikkumisvapauden rajoittamisesta. Nuoret palaavat yksikköön iltapalaan mennessä.

Pohjolakodin johtaja Kati Lehtola on kertonut aiemmin STT:lle, että koulukodissa on tällä hetkellä 40 nuorta, joista muutama on alle 15-vuotiaita.

Tausta

Keskusteluja lasten ja työntekijöiden kanssa

– Tarkastus Pohjolakotiin tehtiin apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä ennalta ilmoittamatta 17.–18. huhtikuuta 2018.

– Pohjolakoti on yksityinen Nuorten Ystävät -yhdistyksen omistama koulukoti.

– Tarkastus tehtiin Salorinteen (erityisen huolenpidon puoli), Kuuselan, Toukolan ja Koivulehdon yksiköihin. Muita yksiköitä ei ehditty tarkastaa.

– Tarkastuksen yhteydessä keskusteltiin henkilökohtaisesti 12 lapsen kanssa. Sen jälkeen keskusteltiin vielä puhelimitse kahden lapsen kanssa.

– Ensimmäisenä päivänä lasten kanssa keskusteltiin lasten omissa huoneissa heidän yksiköissään. Toisena päivän keskustelut käytiin koulupäivän aikana koulun tiloissa.

– Keskusteluja käytiin myös muun muassa laitoksen johtajan, sosiaalityöntekijän ja muiden työntekijöiden kanssa.