Tilaajille

Poh­jois­suo­ma­lais­kun­nan hy­vi­tet­tä­vä epä­asial­li­nen kohtelu per­he­hoi­dos­sa – EOA: Ei min­kään­lais­ta oi­keut­ta käyttää epä­asial­li­sia kas­va­tus­kei­no­ja

Sisarusten mukaan heitä muun muassa haukuttiin, heidän yhteydenpitoaan ja liikkumistaan rajoitettiin eivätkä he saaneet kaikkia heille kuuluvia käyttövaroja itselleen.
Sisarusten mukaan heitä muun muassa haukuttiin, heidän yhteydenpitoaan ja liikkumistaan rajoitettiin eivätkä he saaneet kaikkia heille kuuluvia käyttövaroja itselleen.
Kuva: Karppanen Joel

Pohjoissuomalaisen kunnan tulee hyvittää kahden epäasiallista kohtelua perhehoidossa kokeneen sisaruksen kohtelu.

Eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) sijaisen Mikko Sarjan mukaan lasten perustuslailla turvatut oikeudet eivät toteutuneet täysimääräisesti ja tämä perusoikeuksien loukkaus pitää hyvittää heille.