Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Poh­jois­ka­lo­tin neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja: Poh­jois­ka­lo­tin pe­rin­ne­kä­si­työ­yrit­tä­jät kovan paineen alla

Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja, Finnmarkin maakuntahallinnon Remi Strand kritisoi Norjan verohallinnon arvonlisäveron perintäkäytäntöä koskien maahantuotuja käsityötuotteita. Hän toteaa, etteivät Norjan veroviranomaiset ymmärrä tai kunnioita pohjoisen, rajat ylittävän vapaan markkinakaupan pitkiä perinteitä.

Strandin mukaan nykyinen arvonlisäveron perintä haittaa rajat ylittävää pienyrittäjien markkinakauppaa. Perinteisesti eri maiden käsityöyrittäjät ovat myyneet tuotteitaan Pohjoiskalotin festivaaleilla, messuilla ja muissa kulttuuritapahtumissa. Tämä on ollut erityisen tärkeää saamelaisille käsityöyrittäjille, joille koko Pohjoiskalotti on kotimarkkina-aluetta.

Aikaisemmin yrittäjät maksoivat Norjan tullille arvonlisäverotalletuksen myytäväksi viemistään tuotteista. Siitä osasta tuotteita, joita ei saatu myytyä ja jotka palautuivat kotimaahan, yrittäjä pystyi anomaan takaisin niistä tehdyn talletuksen osan. Palautuksen saaminen saattoi viipyä jopa 9 kuukautta, mikä aiheutti likviditeettihaasteita yrittäjälle. Tästä syystä järjestelmää pidettiin myös rajaesteenä.

Nyt arvonlisäveron perintä on siirtynyt tullilta Norjan verohallinnon hoidettavaksi ja se peritään maahantuonnin yhteydessä.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita