pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Poh­jois-Suo­mes­sa al­ko­ho­lin vä­hit­täis­ku­lu­tus li­sään­tyi muuta maata vä­hem­män – tu­ris­tien puut­tu­mi­nen näkyy Lapin ku­lu­tuk­ses­sa

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa väheni viime vuonna yli viisi prosenttia. Laskun syynä olivat koronaepidemia ja sen rajoitustoimet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronarajoitukset vähensivät ratkaisevasti matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, josta alkoholia on tuotu.
Koronarajoitukset vähensivät ratkaisevasti matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, josta alkoholia on tuotu.
Kuva: Jussi Leinonen

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa väheni viime vuonna yli viisi prosenttia. Laskun syynä olivat koronaepidemia ja sen rajoitustoimet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kokonaiskulutuksen väheneminen johtuu keskeisesti alkoholijuomien matkustajatuonnin vähenemisestä yli 50 prosentilla viime vuoden.

Koronarajoitukset vähensivät matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, joka on yksi keskeisimpiä alkoholin matkustajatuonnin kanavia.

Ravintoloille ja matkailulle asetetut rajoitukset kanavoivat alkoholijuomien hankinnan aiempia vuosia enemmän Alkoon ja päivittäistavarakauppoihin.

Kun ravintoloiden anniskelukulutus väheni 40,5 prosenttia, Alkon ja päivittäistavarakauppojen vähittäismyynti lisääntyi lähes seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta.

Vähittäismyynti lisääntyi kaikissa maakunnissa ja kaikkina kolmena ajanjaksona lukuun ottamatta Lappia kevätkaudella maalis-kesäkuussa (viikot 11–24). Syksyllä kasvu oli Lapissa vähäisintä, mikä heijastanee osittain turistien ja heidän ostostensa vähenemistä.

Väkevien kulutus väheni eniten ja viinien kulutus hieman lisääntyi.

Kasvu painottui Etelä-Suomeen

Vähittäiskulutuksen kasvussa oli suuria alueellisia eroja: kasvu painottui Etelä-Suomeen, ja Pohjois-Suomessa vähittäiskulutus lisääntyi selvästi vähemmän kuin muualla maassa.

Pohjoisen ja etelän väliset erot olivat jyrkimmät kevätkaudella ja pienimmät kesällä.

Etelä- ja Lounais-Suomessa matkustajatuonti on voinut kattaa suuremman osan kokonaiskulutuksesta. Tämän hankintakanavan sulkeutuminen on voinut siksi lisätä suomalaista vähittäismyyntiä erityisesti näillä seuduilla.