Pi­ka­pu­he­lu: Miksi Ke­min­maan Energia ja Vesi nostaa sähkön siir­to­hin­to­jaan?

Keminmaa fuusioi vesi- ja sähköyhtiönsä saavuttaakseen monenlaisia synergiaetuja.

Keminmaan Vesi Oy ja Keminmaan Energia Oy yhdistyivät viime vuodenvaihteessa. Uuden kokonaisuuden nimi on Keminmaan Energia ja Vesi Oy. Fuusiosta mahdollisesti koituvat hyödyt eivät paisuta ainakaan tässä vaiheessa kuntalaisten lompakkoja. Päinvastoin lompakot pian ohenevat, sillä uusi yhtiö nostaa kuluttajien sähkön siirtomaksuja maaliskuun alusta lähtien keskimäärin kymmenellä prosentilla.

1 Energia- ja vesihuollon liiketoimintojen yhdistämisestä saavutettavia synergiaetuja on selvitetty jo vuodesta 2017. Keminmaan kunta omisti molemmat sulautumiseen osallistuneet yhtiöt ja infrapalveluiden tuottajien yhdistämisestä on viime vuosina saatu hyviä kokemuksia naapurikaupungeista ja lähikunnista.

Vaihtoehtoisten ja parhaiden käytäntöjen saavuttamiseksi ennen liiketoimintojen yhdistymistä ja omistajan tahtotilan toteutumisen varmistamiseksi perustettiin fuusiotyöryhmä.

Työryhmässä vertailtiin vaihtoehtoisia malleja toteutukselle ja suunniteltiin muun muassa uuden yhtiön visuaalista näkyvyyttä sekä ratkaisuja, joilla varmistetaan tuotettavien palveluiden laatu ja sitä kautta korkea toimitusvarmuus kuntalaisille.

Fuusiossa uuden yhtiön hallintorakennetta kevennettiin ja saavutettiin selkeitä kustannussäästöjä esimerkiksi kilpailuttamalla ja yhdistelemällä päällekkäisiä vakuutuksia.

Yhdistämällä kaksi pientä yhtiötä yhdeksi keskisuureksi yhtiöksi mahdollistetaan niin sanotusti ”leveämmät hartiat” muun muassa yhtiön investointien rahoituksen järjestämiseksi.

2 Uusi yhtiö vastaa täysin samojen perus- ja välttämättömyyspalveluiden tuottamisesta kuntalaisille kuin ennen fuusiota eli sähkönsiirron, kaukolämmön ja vesihuollon palveluista.

3 Kuntalaiset saavat kaikki edellä mainitut peruspalvelut ja niihin liittyvät sopimus-, laskutus-, rakentamis-, ja kunnossapitopalvelut samasta paikasta.

4 Juuri näin. Voimassa olevia palvelu- ja liittymissopimuksia ei tarvitse uusia – kaikki toimitukset jatkuvat entisin sopimusehdoin. Uudet sopimukset tullaan tekemään uuden yhtiön Y-tunnuksella ja nimellä.

5 Sähkön siirtomaksuilla katetaan yhtiön huoltovarmuuteen tähtääviä investointeja. Kaikkia Suomessa olevia verkkoyhtiötä koskee vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki ja se asettaa verkkoyhtiöille valtakunnalliset velvoitteet toimitus- ja huoltovarmuudelle.

6 Fuusiojärjestely ei liity siirtohinnoittelun tarkistamiseen. Fuusiosta saavutettavat synergiaedut näkyvät pidemmällä aikavälillä.

7 Yhtiö joutuu rahoittamaan investointinsa joko ulkopuolisella lainoituksella tai siirtohinnoittelulla. Jälkimmäinen on epätehokas tapa kerätä rahoitusta johtuen sähkön siirtohinnan sisältämistä veroluonteisista maksuista. Sähkölämmitysasiakkaan siirtolaskusta on veroja keskimäärin 57 prosenttia. Verot ovat kahdessakymmenessä vuodessa nousseet valtakunnallisesti 265 prosentilla Energiateollisuus ry:n mukaan.

Yhtiö on tehnyt syksyllä 2018 ennen fuusion toteutumista omistajalle esityksen lainajärjestelystä, joka hyödyttäisi molempia osapuolia ja sitä kautta myös kuntalaisia. Luottamushenkilöt jatkavat investointilainan käsittelyä tänä keväänä.

8 Vastaavan suuruinen muutos hinnoitteluun on tehty viimeksi 1.3.2015.

9 Vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna henkilökunnassa on tapahtunut muutoksia, jotka ovat johtuneet muun muassa tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyistä.

Uudessa yhtiössä työskentelee 23 henkilöä. Henkilöstön määrä ei muuttunut sulautumisprosessissa.

10 Yhtiön hallinto- ja toimihenkilöiden sekä asiakaspalvelun toimistotilat sijaitsevat samassa rakennuksessa Keminmaan Citymarketin vieressä osoitteessa Jauholantie 4.