Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Pe­sä­pal­loi­li­ja Ryt­kö­sen epäil­lään häi­rin­neen ala­ikäi­siä sek­suaa­li­ses­ti – ku­rin­pi­to­lau­ta­kun­ta joutuu nyt lin­jaa­maan, liit­ty­vät­kö epäil­lyt rik­ko­muk­set ur­hei­luun

Urheilun eettinen keskus kuvaa Superpesiksen tähtipelaajan rikkomusepäilyä vakavaksi.

Helsinki

Joensuun Mailaa edustavan pesäpalloilija Joni Rytkösen häirintäepäilyssä on Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) mukaan kyse vakavasta eettisestä rikkomuksesta. Rytköstä epäillään alaikäisiin kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä.

Toukokuussa paljastunut tapaus siirtyy Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Kurinpitovaatimusta esittäneen Juha-Mikko Hämäläisen mukaan lautakunta joutuu kuitenkin ottamaan kantaa siihen, kuuluuko tapaus sen toimivaltaan.

Hämäläinen kertoi perjantaina STT:lle Rytkösen puolen katsovan, ettei tapaus liity riittävästi urheiluun, jotta sitä voitaisiin käsitellä Urheilun eettisessä kurinpitolautakunnassa.

Olympiakomitean eettisiä rikkomuksia koskevissa kurinpitomääräyksissä kerrotaan sanatarkasti, että rangaistavat teot voivat ilmetä kilpailu-, ottelu-, harjoitus-, valmennus-, koulutus- tai markkinointitapahtumissa taikka niihin rinnastuvissa liikuntaan tai urheiluun liittyvissä tapahtumissa sekä edellä mainittuihin tapahtumiin kiinteästi liittyvissä toiminnoissa. Ne voivat ilmetä henkilöiden välisessä kasvokkaisessa kanssakäymisessä ja/tai viestintävälineitä ja sosiaalisen median kanavia käyttäen.

Urheilun eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset tulivat voimaan viime vuonna. Eettinen kurinpitolautakunta on Olympiakomitean nimittämä, ja Pesäpalloliitto on sitoutunut järjestelmään.

Rytkönen: "Julkisuudessa paljon vääriä väitteitä"

Rytkönen kommentoi tapausta perjantaina varatuomari Olli Rausteen välittämässä tiedotteessa. Rauste toimii asiassa Rytkösen avustajana.

– Urheilutoimintaan kuuluvat sääntöjen mukaan kilpailut, harjoitukset, matkat ja muut urheiluun liittyvät tapahtumat. Kyseessä oleva asia ei ole tapahtunut missään edellä mainituista tapahtumista tai muutenkaan urheilutoiminnassa.

– Sen vuoksi on yhdessä Hämäläisen kanssa sovittu, että tässä vaiheessa lautakunnalta pyydetään päätöstä vain siitä, kuuluuko asia lautakunnan käsiteltäväksi vai ei, Rytkönen kommentoi tiedotteessa.

Rytkösen mukaan "itse asiasta on esitetty julkisuudessa paljon vääriä väitteitä".

– Asian tutkinta on edelleen kesken. Tutkinnan työrauhan turvaamiseksi en tässä vaiheessa voi kommentoida asiaa enempää. Jossain vaiheessa totuus tulee julki.

Suek: Myös poliisin esitutkinta menossa

Joensuun Maila hyllytti miesten Superpesiksen isoimpiin tähtiin kuuluneen Rytkösen toiminnastaan heti epäilyjen tultua julki. Tutkinnan mukaan kyse on seksuaalisesta häirinnästä.

– Näen sen sillä tavalla, että se, mitä on tapahtunut, on aika selkeää. Siitä ollaan varmaan vastapuolen kanssa samaa mieltä, Hämäläinen sanoi.

Suekin tiedotteessa Hämäläinen muotoili asian niin, että kyse on vakavasta eettisestä rikkomuksesta, koska kohteena on ollut alaikäisiä henkilöitä ja toiminta on kestänyt noin puolen vuoden ajan.

Suekin tietojen mukaan asiasta on käynnissä myös poliisin esitutkinta. Urheilun kurinpitomenettely ja poliisin esitutkinta eivät liity toisiinsa.

Pesäpalloon liittyen eettinen kurinpitolautakunta sai alkuviikolla käsiteltäväkseen Ulvilan Pesä-Veikkojen valmentajaa koskevan epäillyn häirintätapauksen. Siinäkin on kyse seksuaalisesta häirinnästä.

Eettisen kurinpitolautakunnan päätökset ovat julkisia, mutta tutkintamateriaali on määrätty salaiseksi.