Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vaatii muu­tos­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen ko­ro­na­pas­sis­ta – alle 16-vuo­tiai­den mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua toi­min­taan tur­vat­ta­va eh­do­tet­tua pa­rem­min

Helsinki

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutosta hallituksen lakiesitykseen, joka koskee tartuntatautilain muuttamista. Hallituksen esitykseen sisältyy mahdollisuus edellyttää esimerkiksi yleisötilaisuuksiin osallistuvilta tai sisäliikuntatiloihin saapuvilta ihmisiltä niin sanotun koronapassin esittämistä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan koronapassia koskevaa sääntelyä on muutettava niin, että alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvataan ehdotettua paremmin.

Hallituksen esityksen mukaan koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelyä voi muuttaa esimerkiksi nostamalla ikäraja 16 vuoteen.