Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

Peräpohjolan Opistosta kevätlukukaudella 2020 valmistuneet

Julkaisuluvan antaneet opiskelijat

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Hänninen Heidi

Kinnunen Laura

Viitala Jani

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Väyrynen Veeraleeni

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Kuoppala Halla

Äijälä Jimi