Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Palk­ka­ta­sa-ar­vo on ih­mis­oi­keus

Naiset ovat kärsineet työelämässä kauan epätasa-arvoisesta palkkauksesta. Naisten ja miesten välinen palkkaero on kasvanut entisestään tänä vuonna. Naisten palkat ovat keskimäärin 83,8 prosenttia miesten palkoista, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Suunta on päinvastainen kuin mitä sen tulisi olla. Palkkatasa-arvoa on edistettävä vaikuttavammin eikä se saa jäädä muiden tavoitteiden jalkoihin.

Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö sekä sopimukset edellyttävät, että samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa. Palkkaeron kasvaminen on huolestuttava asia ja Suomi tulee saamaan asiasta huomautuksia myös jatkossa. Jo aikaisemmin olemme saaneet moitteita siitä, ettei palkkaero ole vähentynyt riittävästi. Muun muassa Kansainvälinen työjärjestö ILO on kiinnittänyt asiaan huomiota.