Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Pai­kal­lis­ten rooli kasvaa hiukan Te­no-asiois­ta pää­tet­täes­sä

Uusi kalastuslaki tuo Tenolle paikallisen kalastushallinnon, Teno-sopimus seurantaryhmän.

Tenojoella aloittaa vuonna 2019 toimintansa paikallinen kalatalousalue. Taustalla on uusi kalastuslaki, joka tuli voimaan vuonna 2016. Sen myötä vanhat kalastusalueina tunnetut yhteistyöelimet lakkaavat, ja tilalle tulevat niin sanotut kalatalousalueet. Muutos tapahtuu koko maassa. Kalatalousalueita tulee yhteensä 118.

Kalatalousalue on paikallinen toimija, joka koostuu osakaskuntien edustajista, vesialueiden omistajista ja valtakunnallisten kalastusalan järjestöjen toimijoista. Tenon tapauksessa kalatalousalueen yleiskokoukseen tulee esimerkiksi Metsähallituksen edustaja.