Mainos

Pai­kal­lis­ta­son osaa­mis­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin – Yrit­tä­jien mer­ki­tys hy­vin­voin­ti­vaa­leis­sa

Hyvinvointialuevaaleihin haetaan ehdokkaita. Yrittäjien asettuminen ehdokkaiksi on toivottavaa ja tarpeellista – mutta miksi? Tammikuussa vuonna 2022 järjestettävissä vaaleissa koostetaan hyvinvointialueelle valtuusto nelivuotiskaudelle.

-

Valtuuston tehtävänä on asettaa tavoitteet, miten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut jatkossa järjestetään, tuotetaan ja rahoitetaan alueella.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että sote-alojen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Hyvät palvelut eivät synny ilman yksityistä sektoria. Kun hyvinvointialueen valtuustossa on mukana yrittäjiä, vahvistaa se kumppanuutta yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen välillä. Yrittäjillä on tarjota valmisteluun ja päätöksentekoon liiketoiminta- ja talousosaamista.

Lappi on hyvinvointialueena Suomen suurin, ja samalla harvaan asuttu ja pitkien välimatkojen alue. Kysyimme kolmelta lappilaiselta yrittäjältä, mikä merkitys yrittäjien ehdokkaaksi asettumisella on tammikuun aluevaaleissa.

Näitä kysyimme:

1. Mikä yritys sinulla on?

2. Miksi olet ryhtymässä ehdokkaaksi?

3. Miksi yrittäjiä pitäisi saada ehdokkaiksi hyvinvointivaaleihin?

4. Mitä annettavaa yrittäjillä on hyvinvointialueen valtuustossa?

5. Mikä merkitys on sillä, että Lapin hyvinvointialueella olisi monipuolinen sote-alan yritysten tarjonta, ja kuinka tämä mahdollistetaan?

Antti Kaarlela
Antti Kaarlela

Antti Kaarlela, Kansallinen Kokoomus

1. Minulla on tällä hetkellä johdettavana kaksi yritystä: Tornion Rabatti Oy ja Antti Kaarlela oy. Lisäksi toimin Tornioin yrittäjien puheenjohtaja sekä olen Tornion kaupunginvaltuutettu ja kaupungin hallituksen jäsen.

2. Uudistuksen tarkoituksena on ollut saada ihmiset hoitoon. Nyt keskiössä on hallinnon paisuttaminen.

Kyse on yhdestä merkittävimmistä vaaleista, koska niissä luodaan kokonaan uusi hallintojärjestelmä Suomeen. Yrittäjien kannattaa osallistua hallintojärjestelmän valmisteluun, jotta siitä saadaan toimiva ja tarkoituksenmukainen. Yrittäjillä on hyvä pohja oppia uutta, soveltaa talouden realiteetteja sekä organisoida toimintaa. Ostopalveluiden turvaaminen yksityisiltä palveluiden tuottajilta.

3. Yrittäjät ymmärtävät organisaation tarvetta. Olemme nopeita huomaamaan mahdollisuuksia ja toteuttamaan ne.

4. Aluevaltuusto päättää merkittävästä määrästä hankintoja. Lapissa on paljon yrittäjiä ja yrityksiä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluita. Hankintapolitiikan linja päätetään ensimmäisessä valtuustossa. Uusi hallinto tulee hankkimaan merkittävän määrän yrittäjien tarjoamia tuotteita ja palveluita. Yrittäjillä on hyvä kuva toimivista hankintamenettely-tavoista sekä realistinen käsitys talouden pidosta ja asioiden organisointi tarpeista.

5. Erittäin tärkeä. Aluevaltuustossa on tärkeä saada läpi soteseteli-käytäntö. Hankintaohjeistus ja toteutus tulisi tukea alueella toimivia yrityksiä.

Petteri Maljamäki
Petteri Maljamäki
Kuva: Marko Junttila

Petteri Maljamäki, Vihreä liitto

1. Toimin tällä hetkellä yksinyrittäjänä Artorio Oy:ssa. Päätuotteeni on verkkoalusta, johon voidaan kerätä visuaalista materiaalia, ja kuratoida sitä. Verkkoalustan käyttökohteena ovat esimerkiksi taidenäyttelyhaut tai sellaiset tilanteet, joissa halutaan kerätä osallistujajoukolta visuaalista materiaalia. Asiakkaitani ovat esimerkiksi taidemuseot tai sairaanhoitopiirit, kunnat ja muut, jotka järjestävät taidekilpailuja ja teoshakuja verkossa.

2. Minulla on oma erityislapsi perheessä, ja olen seurannut läheltä, miten vammaispalvelut toimivat Rovaniemellä. Minulla on kokemusasiantuntijuutta, koska olen lapseni omaishoitaja. Työni kautta tunnen digitalisaation, ja minua kiinnostaa, miten se näkyy järjestelmätasolla sote-uudistuksessa.

3. Ehdokkaita on hyvä olla eri taustoista, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen kattaus osaajia. Erityisesti pienyrittäjillä on annettavaa hyvinvoinnin kehittämiseksi, koska olemme hyvin monipuolinen joukko erilaisilla taustoilla.

4. Yrittäjillä on kokemusta kilpailutuksista, ja he ovat itsekin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä. Vammaispalvelujen onnistuminen hyvin on auttanut sitä, että pystyn itsekin toimimaan yrittäjänä. Tällaista näkemystä varmasti tarvitaan valtuustossa.

5. Oman kokemukseni kautta tiedän, että se on ehdottoman tärkeää. Olen ollut tekemisissä terapeuttien ja muiden henkilökohtaisia palveluja tarjoavia palvelujen, kuten henkilökohtaisen avustajan hankkimisessa. Kokemukseni kannalta paikallistason osaaminen on huomattavasti parempaa kuin ison pörssiyhtiön tarjoama palvelu. On pidettävä huolta, että meillä on monipuolista tarjontaa erilaisille ihmisille. Samalla muistetaan, että monet terapeutitkin ovat yksinyrittäjiä, ja heillä on oltava mahdollisuus päästävä mukaan kilpailutuksiin.

Miten tämä mahdollistetaan, tätä mietitään valtuustossa. Tavoitteena on, että pienyrittäjät pääsevät kilpailutuksiin mukaan. Huolehditaan, ettei pienyrittäjä kaadu siihen, ettei osattaisi osallistua kilpailutukseen. Entä voisiko paikalliset it-toimijat osallistua digitaalisten järjestelmien kehittämiseen paikallistasolla?

Ari Karvo
Ari Karvo

Ari Karvo, Suomen Keskusta

1. Yritykseni on Puusepänliike Ari Karvo, jossa on lisäkseni muutama työntekijä. Yritys toiminut jo 40 vuotta.

2. Minusta tulevassa aluevaltuustossa tarvitaan laaja-alaisesti edustajia eri puolilta yhteiskunnan toimijoita.

Aluevaltuustoon tarvitaan myös henkilöitä, joilla on kokemusta luottamushenkilötehtävistä. Olen tällä kertaa varavaltuutettu ja energiayhtiön hallituksen jäsen.

3. Yrittäjillä on useasti laajempi näkemys ja kokemus siitä, miten yhteiskunta toimii. He hahmottavat talouden isoa kuvaa tarkemmin. Hyvinvointialueella on hyvin merkittävän suuri budjetti, joten talousosaamista tarvitaan.

4. Tulevina vuosina hyvinvointialueilla on haastetta löytää ja palkata riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Yrittäjillä on kokemusta uusien työntekijöiden rekrytoinneista, ja he voivat tässä olla viranhaltijoiden sparraajina ja tukena. Toki valtuusto ei valitse kuin johtavat viranhaltijat.

5. Tarvitsemme sekä julkisia että yksityisiä toimijoita sote-palveluiden tuottamiseen. Yksityiset toimijat pystyvät toimimaan joustavasti äkillisissä muutoksissa. Kun meillä on omasta takaa päteviä ja osaavia toimijoita, niin se vähentää painetta siihen, että toimijoita tulee alueen ulkopuolelta.

Liity jäseneksi ja nauti kattavista eduista!

-