Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Päih­tee­tön ver­tais­toi­min­ta en­nal­ta­eh­käi­syä

Keväällä julkaistiin 2030 ulottuva valtioneuvoston päihde- ja riippuvuusstrategia, jossa esitetään viisi tärkeää päihdetyön painopistettä. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monella tavalla. Se on päihteiden, myös rahapelaamisen, aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä olemme me kaikki − ja me kaikki voimme sitä tahoillamme tehdä.

Päihdepalveluita ovat avohuolto, katkaisuhoito, laitoskuntoutus sekä hoito ja kuntoutusta tukevat palvelut esimerkiksi päiväkeskuksissa ja asumispalveluissa. Myllyhoitoyhdistyksen alkuvuodesta julkaisema selvitys suomalaisen päihdehuollon nykytilasta toi karulla tavalla esiin palvelujärjestelmän tehottomuuden ja koordinoinnin puutteet sekä ongelmia, joita aiheutuu, kun päihdepotilaan tarvitsemia yhtenäisiä hoitopolkuja ja -jatkumoita ei pääse syntymään.

Uuden päihdestrategian tavoitteisiin on kirjattu monipuolisen asiantuntijuuden tukeminen muun muassa vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa. Tavoitteena on myös hyödyntää palveluiden käyttäjien näkemyksiä kokemusasiantuntijoina, vertaistoimijoina ja asiakkaina, jotta päihde- ja riippuvuuspalveluiden sekä ehkäisevän päihdetyön laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita