Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Päih­tee­tön ver­tais­toi­min­ta en­nal­ta­eh­käi­syä

Keväällä julkaistiin 2030 ulottuva valtioneuvoston päihde- ja riippuvuusstrategia, jossa esitetään viisi tärkeää päihdetyön painopistettä. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monella tavalla. Se on päihteiden, myös rahapelaamisen, aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä olemme me kaikki − ja me kaikki voimme sitä tahoillamme tehdä.

Päihdepalveluita ovat avohuolto, katkaisuhoito, laitoskuntoutus sekä hoito ja kuntoutusta tukevat palvelut esimerkiksi päiväkeskuksissa ja asumispalveluissa. Myllyhoitoyhdistyksen alkuvuodesta julkaisema selvitys suomalaisen päihdehuollon nykytilasta toi karulla tavalla esiin palvelujärjestelmän tehottomuuden ja koordinoinnin puutteet sekä ongelmia, joita aiheutuu, kun päihdepotilaan tarvitsemia yhtenäisiä hoitopolkuja ja -jatkumoita ei pääse syntymään.