Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Päih­tee­tön ver­tais­toi­min­ta en­nal­ta­eh­käi­syä

Keväällä julkaistiin 2030 ulottuva valtioneuvoston päihde- ja riippuvuusstrategia, jossa esitetään viisi tärkeää päihdetyön painopistettä. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monella tavalla. Se on päihteiden, myös rahapelaamisen, aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä olemme me kaikki − ja me kaikki voimme sitä tahoillamme tehdä.

Päihdepalveluita ovat avohuolto, katkaisuhoito, laitoskuntoutus sekä hoito ja kuntoutusta tukevat palvelut esimerkiksi päiväkeskuksissa ja asumispalveluissa. Myllyhoitoyhdistyksen alkuvuodesta julkaisema selvitys suomalaisen päihdehuollon nykytilasta toi karulla tavalla esiin palvelujärjestelmän tehottomuuden ja koordinoinnin puutteet sekä ongelmia, joita aiheutuu, kun päihdepotilaan tarvitsemia yhtenäisiä hoitopolkuja ja -jatkumoita ei pääse syntymään.