Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Saa­men­kie­li­syys unoh­det­tu – kak­si­kie­li­set kunnat sen sijaan saavat kor­va­mer­kit­tyä so­te-ra­haa

Lappi kuuluu sote-uudistuksen rahanjaossa häviäjiin. Rahanjaossa on sivuutettu saamenkielisten palveluiden erityisrahoitus

Tuoreimmat laskelmat sote-uudistuksen vaikutuksesta maakuntien saamiin rahoitusosuuksiin eivät kerro hyvää Lapille. Lappi on maan toiseksi suurin häviäjä, asukasta kohden saisimme rahoitusta palveluiden järjestämiseen 159 euroa vähemmän kuin nykyisin (LK 19.4.). Joka vuosi maakunnalle siirtyvien palveluiden järjestämiseen olisi siis käytettävissä noin 28,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin nyt. Se on noin neljä prosenttia koko Lapin sote-rahoista, eli 683 miljoonasta eurosta.

Lapin suuri pudotus johtuu siitä, että Lapissa palvelut järjestetään nyt kalliimmalla kuin maassa keskimäärin. Rahoitusta maakuntien kesken laskettaessa on jo otettu mukaan alueen ikärakenne, sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät, joten emme voi selittää lukuja sillä, että Lapissa väki olisi vanhempaa ja sairaampaa kuin muualla. Merkittävä syy palveluiden kalleuteen on se, että Lapissa sijaitsee kaksi, osin päällekkäisiä palveluita tuottavaa keskussairaalaa.