Pää­kir­jas­ton pääovi sul­jet­tu sa­la­ojien sa­nee­rauk­sen takia – sisään vain si­vu­ovis­ta

Nettikameran kuvaa kirjaston pihalta.
Nettikameran kuvaa kirjaston pihalta.

Rovaniemen pääkirjastoon pääsee toistaiseksi sisään vain Lappia-talon puoleisesta sivuovesta ja nuortenkirjasto Oman ovesta Jorma Eton tieltä. Kirjaston pääovi on suljettu salaojien ja sadevesiviemärin saneerauksen takia.

Aineistojen palautusluukku on saneerauksen ajan nuortenkirjasto Oman ovella. Saneeraus vaikuttaa myös kirjaston toimintoihin, sillä kirjasto on kokonaan kiinni sunnuntaisin eivätkä lehtisalit ja Lapponica-sali ole silloin auki. Kirjasto on avoinna normaalisti maanantaista lauantaihin.

Salaojien ja sadevesiviemärreiden korjaustyöt sijoittuvat kirjaston kaupungintalon puoleiseen päätyyn ns. B-siipeen ja etenkin pääoven kohdalle. Työmaa-alue on rajoitettu aidalla muusta alueesta, ja kirjaston alueella liikkuvia pyydetään pysymään aitojen ulkopuolella.

Työmaa aiheuttaa myös liikennejärjestelyitä Jorma Eton tien puolelle sekä pyörätielle että liikenneväylälle. Pyörätien liikenne on katkaistu kirjaston kohdalta ja ohjattu toiselle puolelle tietä. Osa tien varressa olevista autopaikoista on siirretty pääurakoitsijan käyttöön, ja kaupungintalon ja kirjastotalon välissä oleva invapysäköinti paikka on siirretty kirjastotalon toiseen päähän.

Kirjastotalolla liikkuvia ihmisiä pyydetään olemaan varovaisia piha-alueella.