Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Osuus­kun­tien ja yri­tys­ten yh­teis­työ­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Lapissa – toi­mi­vaa mallia ra­ken­ne­taan työ­pa­jois­sa kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la

Lapin yliopiston hanke Aim2work kokoaa tänä vuonna yhteen lappilaisia osuuskuntia Rovaniemellä, Kemissä ja Kemijärvellä. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kunnat ja paikalliset yritykset voisivat tukea osuuskuntien toimintaa.

Osuuskunta on yritysmuoto, joka tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille alustan etsiä, löytää ja tehdä työtä. Toiminimen perustaminen tai kevytyrittäjyys voivat hankkeen projektipäällikön Nafisa Yeasminin mukaan olla hankalia pitkäaikaistyöttömille tai maahanmuuttajille, joilla ei ole kokemusta yrittäjänä toimimisesta Suomessa.