On­nis­tu­nut op­pi­mis-ym­pä­ris­tön muutos Yli­tor­niol­la: "Luot­ta­kaa opis­ke­li­joi­hin­ne ja omaan työ­hön­ne"

Luokanopettajaksi valmistuva Sanja Pietiläinen teki tapaustutkimuksen iPadien käyttöönotosta Ylitornion yhteiskoulun lukiossa. Hän luovutti oman gradunsa rehtori Sari Lantolle.
Luokanopettajaksi valmistuva Sanja Pietiläinen teki tapaustutkimuksen iPadien käyttöönotosta Ylitornion yhteiskoulun lukiossa. Hän luovutti oman gradunsa rehtori Sari Lantolle.

–iPadien käyttöön ottoa Ylitornion yhteiskoulun lukiossa voidaan pitää melko onnistuneena oppimisympäristön muutoksena. Luottakaa opiskelijoihinne ja omaan työhönne, toteaa luokanopettajaksi valmistuva Sanja Pietiläinen pro gradu-opinnäytetyönsä päätelmänä.

Sanna Pietiläisen pro gradu -työ “Tapaustutkimus iPadien käytöstä lukion oppimisympäristössä” toteaa, että opiskelijat ovat kehittäneet opiskelun ja syvän ajattelun taitojaan. Oppimisympäristön muutoksen lähtökohdat vaikuttavat olleen pedagogisesti perusteltuja ja prosessille on annettu aikaa vertailuaineistoon verrattuna.

Tapaustutkimuksen aineistona oli seitsemänkymmenen kolmen opiskelijan, yhdeksän opettajan ja rehtorin haastattelut vuodelta 2015, jolloin iPadeja oli käytetty lukiossa noin puolitoista vuotta. Tutkimus dokumentoi siis ipadien käytön alkuaikaa. Osa opiskelijoista tiedosti, millaisissa asioissa laitteesta on hyötyä ja millaisissa ei. Opiskelijat ovat selvästi kehittäneet opiskelun metataitoja. Opiskelijoiden palaute iPadien käytöstä kertoo, että laitteen avulla muistiinpanojen tekeminen on aiempaa helpompaa ja aineistot ovat helpommin löydettävissä. Poissaolijan on helpompi päästä selville käsitellyistä asioista, joten oppimisympäristö helpottaa palautteen henkilökohtaistamista ja opintojen eriyttämistä. Käsialan huonontuminen mainitaan iPadien käytön varjopuolena.

Opettajilla muutos oli vuonna 2015 erilaisessa vaiheessa. Eri oppiaineiden lähtökohdat poikkesivat toisistaan. Opettajat ovat saaneet rauhassa työstää iPadia itselle mieluisaksi ympäristöksi, ja ipadien käyttöönotossa on vallinnut pedagoginen suunnitteluvapaus ja käyttöönottoprosessille on annettu aikaa.

Kajaanissa asuva Sanja Pietiläinen aloittaa 4.–6.-luokkalaisten opettajana Hyrynsalmella ensi lukuvuonna. Hänen mukaansa opiskelijoiden vastauksissa näkyy kypsyyttä oman oppimisen arvioinissa.

– Luottakaa omaan työhönne! Sanja sanoo. Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja opetussuunnitelmat ajavat kouluja muuttamaan toimintatapojaan niin, että ne tukevat tulevaisuuden taitojen oppimista. Teknisiä taitoja tärkeämpiä ovat luovuustaidot ja oman toiminnan säätelyn taidot.