Onko opis­ke­li­jal­la oikeus lomaan?

Suomen ylioppilas-kuntien liitto vaatii opiskelijalle oikeutta lepoon ja lomaan.

Opiskelija tekemässä gradua Lapin yliopiston kirjastossa.
Opiskelija tekemässä gradua Lapin yliopiston kirjastossa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) julkaisi kannanoton, jossa suomalaisia haastettiin pohtimaan sitä, miksi opiskelijoilla ei ole oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon. Ratkaisuksi kesän toimeentulon turvaamiseksi SYL esitti siirtymistä perustuloon.

Kannanotto herätti kiihtynyttä somekeskustelua ja useita lehtijuttuja.

Miten perustulo auttaisi opiskelijaa, SYL:n hallituksen puheenjohtaja Sanni Lehtinen?

– Se olisi joustavampi sosiaaliturvajärjestelmä, jossa tuloa voisi maksaa ympäri vuoden. Sen turvin opiskelija voisi aikatauluttaa lomajaksoja lukuvuoden väliin.  Tällä hetkellä moni ei pysty nostamaan opintotukia kesältä, jos sopivia opintoja ei ole tarjolla.

– Ajamamme perustulojärjestelmä tarkoittaisi myös merkittävää nousua opintorahan tasoon.

Eivätkö kesätyöt hyödytä niin opiskelijaa kuin yhteiskuntaa?

– Toki monet pääsevät vaikkapa oman alan töihin, mikä hyödyttää tulevaisuutta, kun muodostetaan verkostoja omalle alalle. Työnteko voi monelle olla myös hyvää vastapainoa opiskeluille.

– Emme vastusta kaikkea kesätyön tekoa. Kesätyöt hyödyttävät yhteiskuntaa ja opiskelijaakin, mutta jos sen kustannuksena opiskelijat väsyvät entistä enemmän, se ei ole kenenkään kannalta paras ratkaisu.

Eikö opiskelija voi lomailla lukuvuoden aikana?

– Se riippuu paljon siitä, mitä alaa opiskelee ja missä yliopistossa. Opetusperiodien välissä ei ole kaikissa yliopistoissa taukoa, tai jos on tauko, samaan aikaan on tenttiviikko tai silloin viimeistellään esseitä tai muita opintosuorituksia. Ei siis voi sanoa, että jokaisella opiskelijalla olisi täysin tyhjiä viikkoja.

Kuinka pitkä loman pitäisi olla?

– Emme halunneet määritellä loman pituutta. Se riippuu omasta tilanteesta, ihmiset palautuvat erilaisissa ajoissa.

– Kannanoton yhteydessä yksi asia ymmärrettiin väärin. Emme ole ajaneet kolmen kuukauden lomarahoja, vaan sitä, että opiskelijoilla pitäisi olla oikeus lepoon ja lomaan, kunhan toimeentulo voitaisiin järjestää järkevällä tavalla. Siihen vastauksena olisi perustulo.

Ovatko opiskelijat uupuneita, opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän yhdistyksen Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen?

– Tutkimukset eivät anna viitteitä siitä, että korkeakouluopiskelijoiden uupumus olisi radikaalisti lisääntynyt – vielä. Sen sijaan uupumusta edeltävä pitkäkestoinen stressi ja psyykkiset vaikeudet ovat lisääntyneet. Uupumisriski on hälyttävä signaali, johon pitäisi tarttua.

– Yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa myös opiskelijoihin. Opiskelu vaatii runsaasti työtä, ja tutkintojen tavoiteajat ovat tiukkoja. Jotta säilyttää opinto-oikeutensa ja saa opintotukea, pitää opintoja suorittaa rivakkaan tahtiin. Monella on tavoitteena suoriutua tutkinnosta hyvin, mikä tuo suorituspaineita. Lisäksi toimeentulohaasteet kuormittavat.

Vähentäisikö loma opiskelijoiden psyykkistä oireilua?

– Kyllä sillä voisi olla merkitystä. Mutta kyseessä ei ole suoraviivainen asia, ei voi sanoa kyllä tai ei.

– Suurin osa opiskelijoista pärjää hyvin, jaksaa ja haluaa tehdä kesät töitä, pystyy ujuttamaan väliin lomapätkää. Joukko, josta tulisi olla huolissaan, ovat psyykkisesti oireilevat, joille kasaantuu hyvinvoinnin vajetta. Heillä yksi syistä on huoli toimeentulosta. Heille olisi mietittävä keinoja hyvinvoinnin ja palautumisen tukemiseksi. Jossain kohdassa pitäisi olla mahdollisuus höllentämiseen, huojentavaan ajanjaksoon.

Lue lisää: Lomaton opiskelija väsyy ennen työelämään siirtymistään – LYY:n puheenjohtaja: "Joustavuuden lisääminen opintoihin helpottaisi monia"