Oi­keus­kans­le­ri moittii mi­nis­te­ri Myk­käs­tä: Krii­sin­hal­lin­ta­kes­kuk­sen siirto Kuo­pios­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le val­mis­tel­tiin huo­nos­ti

Ministeriön tiedote antoi ymmärtää, että päätös Kriisinhallintakeskuksen siirrosta oli tehty ennen paikkakuntien vertailua

Helsinki

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti moittii sisäministeri Kai Mykkästä (kok.) Kriisinhallintakeskuksen siirron valmistelusta. Oikeuskanslerin mukaan valmistelussa pitää yleensä verrata useita paikkakuntia. Sisäministeriön tiedotteesta ennen paikkakuntien vertailua saattoi kuitenkin ymmärtää, että päätös oli jo tehty.

– Päätöksenteon objektiivisuutta ja valmistelun asianmukaisuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta olisi ollut parempi, että ministeri Mykkänen ei olisi jo valmistelun alkaessa ilmoittanut valmistelun lähtökohtana olevaa sijaintipaikkaa, oikeuskansleri toteaa päätöksessään.

Sisäministeriö tiedotti viime huhtikuussa, että Kriisinhallintakeskus siirtyy Kuopiosta pääkaupunkiseudulle. Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus, joka muun muassa kouluttaa asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.

Kantelija arvosteli sisäministeriön päätöstä Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä. Kantelijan mukaan sisäministeriö tiedotti siirrosta ennen asianmukaisia selvityksiä, kuulemismenettelyä ja käsittelyä alueellistamisen koordinaatioryhmässä.

Oikeuskanslerin mukaan asian valmistelu oli hyvän hallintotavan vastainen, mutta ei rikkonut lakia.

"Täytyy ottaa vakavasti"

Mykkäsen mukaan oikeuskanslerin kommentit täytyy ottaa vakavasti, vaikka mitään lainvastaista päätöksessä ja sen valmistelussa ei tapahtunutkaan.

– On syytä, että ministeriössä ollaan tarkkoina sen kanssa, että missä vaiheessa valmistelua viestitään milläkin tavalla, Mykkänen sanoi STT:lle eduskunnassa.

Mykkäsen mukaan sisäministeriö julkaisi viime vuoden kesäkuussa perusteellisen vertailun Kriisinhallintakeskuksen sijoituspaikkavaihtoehdoista. Selvityksessä verrattiin Helsinkiä, Säkylää ja Tamperetta keskuksen sijaintipaikkaan Kuopioon.

Kriisinhallinnan kansainvälisten osaajien keskittymän rakentaminen Kuopioon osoittautui Mykkäsen mukaan vuosien varrella hyvin vaikeaksi, minkä vuoksi keskuksen parhaimpana sijoituspaikkana päädyttiin pitämään Helsinkiä.