Työelämä: Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Oikeus hylkäsi kaikki po­lii­si­joh­don syyt­teet vir­ka­ri­kok­sis­ta – His­to­rian suurin po­lii­si­oi­keu­den­käyn­ti pui tie­to­läh­tei­den epä­sel­vyyk­siä

Oikeuden mukaan tietolähteiden kirjaamiseen ei ollut syytteiden aikaan lain mukaista menettelytapaa, joten kaikki syytteet hylättiin. Virkavelvollisuuden rikkomisesta syytteessä oli esimerkiksi entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Krp:n hyllytetty päällikkö Robin Lardot ja Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet poliisin ylintä johtoa ja Helsingin poliisilaitosta koskeneessa virkarikosasiassa.

Suomen historian suurimmassa poliisioikeudenkäynnissä oli syytteessä yhteensä kahdeksan poliisia, joista osa on jo ehtinyt jäädä eläkkeelle.

Lähes viisi vuotta kestäneessä tutkinnassa ja viime lokakuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä puitiin sitä, rikkoivatko syytetyt virkavelvollisuuttaan, kun Helsingin huumepoliisi ei pitänyt kirjaa käyttämistään tietolähteistä eli "vasikoista" kuten säännökset vaativat.

Rikosepäilyt sijoittuvat vuosien 2008–13 välille.

Valtio velvoitettiin korvaamaan vastaajien oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja yhteensä yli 620 000 euroa. Oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi valtio velvoitettiin lisäksi maksamaan hyvitystä kahdelle vastaajalle yhteensä 7 000 euroa.

Oikeus katsoo, ettei asiassa tullut näytetyksi, että poliisijohto olisi ollut tietoinen siitä, että Helsingin poliisilaitos menetteli tietolähdetoiminnassaan virheellisesti.

Tietolähteiden rekisteröinti olisi lain mukaan edellyttänyt valtakunnallisen tietolähderekisterin perustamista, oikeus totesi tuomiossaan.

Tällaista rekisteriä ei kuitenkaan ollut olemassa ennen vuotta 2018, joten tietolähteiden rekisteröimiseen ei syytteiden tekoaikana ollut lain mukaista menettelytapaa.

Siksi syytetyt eivät voineet oikeuden mukaan syyllistyä väitettyihin virkavelvollisuuksien rikkomisiin.

Syytettyinä oli kahdeksan poliisia

Helsingin huumepoliisista syytteessä olivat rikosepäilyjen aikaan huumepoliisin päällikkönä toiminut Jari Aarnio ja kaksi hänen alaistaan.

Syytteiden mukaan he rikkoivat virkavelvollisuuttaan, kun huumepoliisin käyttämistä tietolähteistä ei pidetty rekisteriä.

Poliisijohdon syytteiden perusteena taas oli se, että he laiminlöivät velvollisuutensa valvoa huumepoliisin toimintaa ja puuttua tietolähderekisterin puutteisiin.

Syytettyinä olivat muiden muassa eläkkeelle sittemmin jäänyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja keskusrikospoliisin (KRP) virasta pidätetty päällikkö Robin Lardot, joka vastasi epäiltyjen rikosten aikaan rikostorjunnasta poliisihallituksessa.

Helsingin poliisilaitoksen johdosta syytteessä olivat eläkkeelle jo jäänyt entinen poliisipäällikkö Jukka Riikonen ja virasta pidätetty poliisipäällikkö Lasse Aapio, joka toimi rikosepäilyiden aikaan Helsingin apulaispoliisipäällikkönä.

Syyttäjät: tietolähteiden kirjaamiseen ei löytynyt halua, puolustus: säännökset olivat epäselviä

Syyttäjät kiteyttivät maaliskuussa antamissaan loppulausunnoissa, että tietolähteiden puuttumisessa on ollut kyse asenneongelmista, joissa "tietolähdemääräysten noudattaminen ei ole ollut poliisijohdon prioriteeteissa".

– (Syytetyt) eivät kertomansa mukaan myöskään osanneet tulkita lakia ja muita säännöksiä edes silloin, kun he ovat itse olleet mukana laatimassa niitä, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa sanoi.

Kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä syytetyt ovat olleet syyttäjien mukaan "muistamattomia, ymmärtämättömiä ja tietämättömiä siitä, mitä kentällä tapahtui".

Syytetyt puolustautuivat muun muassa sanomalla, että rekisterimääräykset ovat olleet "erittäin epäselviä".

Aarnion puolustuksen mukaan rekisteriä ei ole pidetty, koska se olisi vaarantanut jopa tietolähteiden hengen. Poliisipäälliköiden ja -johdon on täytynyt Aarnion mukaan tietää huumepoliisin linja.

Poliisijohtajat vetosivat etenkin siihen, etteivät he ole olleet tietoisia Helsingin poliisin puutteista tietolähteiden kirjaamisessa. Luotto Aarnioon on ollut voimakasta, eikä alaisten toimia ole siksi pengottu, entisen poliisipäällikkö Riikosen asianajaja sanoi.

Tutkinta alkoi jo vuonna 2013

Vyyhti käynnistyi vuonna 2013, kun silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) teki tutkintapyynnön Helsingin poliisin tietolähteiden käytöstä.

Jari Aarnio oli vangittu hieman tätä ennen niin sanotussa Trevoc-tutkintahaarassa.

Siitä Aarnio tuomittiin vuonna 2017 kolmen vuoden vankeuteen ja yli 100 000 euron vahingonkorvauksiin muun muassa lahjuksen ottamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja petoksesta, jotka olivat kaikki muodoltaan törkeitä.

Lähtölaukaus tietolähdejutulle oli juuri Aarnion kiinniotto. Pian sen jälkeen Helsingin Sanomat kertoi Aarnion johtaman huumepoliisin tietolähteiden epäselvyyksistä, jonka jälkeen Räsänen teki tutkintapyyntönsä

Ennen tutkintapyyntöään Räsänen yritti selvittää asiaa useaan otteeseen poliisihallinnon sisällä, mutta hänen mukaansa Poliisihallitus ei antanut kunnollista vastausta sisäministeriön selvityspyyntöihin.

Lopulta Räsänen oli kysynyt Helsingin huumepoliisin tietolähteiden määrästä suoraan Paaterolta, jonka vastauksen mukaan rekisteröityjä tietolähteitä ei ollut lainkaan, vaikka yleisen käsityksen mukaan Helsingin poliisilla oli kaikkein kattavimmat tietolähteet.

Kun Räsänen kuuli Paateron vastauksen, hän kertoi järkyttyneensä.

Myöhään samana iltana hän teki tutkintapyynnön Valtakunnansyyttäjävirastolle, koska hän koki, ettei asiaa ollut mahdollista selvittää poliisin sisällä.

Päivi Räsänen: Tietolähteiden turvallinen rekisteröinti toimi KRP:ssä ja suojelupoliisissa

Helsingin poliisilaitoksen lisäksi Räsänen selvitti KRP:n ja suojelupoliisin tietolähteiden rekisteröintiä.

Selvityspyyntöjen perusteella Räsänen totesi Ylelle, että rekisterinpito on mahdollista hoitaa lain vaatimalla tavalla, mutta niin, ettei tietolähteiden henkilöllisyys paljastu.

Räsänen perusteli Valtakunnansyyttäjälle tekemäänsä tutkintapyyntöään sillä, että poliisin toimia on pystyttävä valvomaan.

Tietolähteitä ei saa käyttää viranomaisvaltuuksia edellyttäviin tehtäviin, eikä tietolähteiden mahdollisia omia rikoksia voi katsoa sormien läpi, vaikka tekijä antaisi tietoja poliisille.

Jos tietolähteitä ei kirjata, uhkana on esimerkiksi se, että poliisi voisi perustella omaa, mahdollisesti rikollisuuteen tähtäävää yhteydenpitoaan rikollisten kanssa piiloutumalla tietolähdetoiminnan taakse.