Oh­ce­jo­gas sámi mu­sih­kaoah­pa­hu­sa guovddáš

Sámi musihkkaakademiija doaimmaid leamaš illu čuovvut. Leat beassan gullat ja geahččat musihkkavideoid ja konsearttaid.

Sámi oahpahusguovddáš lea jođihan musihkkaakademiija prošeaktan dál guokte jagi. Anna Näkkäläjärvi-Länsman ja Annukka Hirvasvuopio-Laiti lassin oahpaheaddjin leamaš Jukkapekka Hapuoja .

Seammás Ohcejohka lea šaddan sámi musihkkaoahpahusa guovddáš.

Musihkkaakademiija lea lihkostuvvan bures loktet oidnosii eandalii livđe ja leud´d –árbevieruid.

–Máŋgasat skuvlejumi vuosttas jagi ohppiin leat joatkán viidáseappot musihkain ja leat fidnen veahkkeruđaid bargguidis várás, illuda Näkkäläjärvi-Länsman.

Anna Lumikivi ja Hanna-Maaria Kiprianoff lávluba ja leud´deba Suõmmkar –joavkkus. Hildá Länsman lea dovddus ee. Solju- ja Gájanas -joavkkuin.

–Ohppiid dáiddut leat lassánan ja dál sis leat rivttes bargoneavvut, vai bastet bargat viidáseappot, son joatká.

Ulbmil lea bidjat johtui guovtti jagi sámi musihkkaoahpu mas fidne maid dutkosa.

–Dás ferte goit jagi vuordit ovdal musihkkaoahppu fas joatkašuvvá, lasiha Näkkäläjärvi-Länsman.

Sámi oahpahusguovddáš bargá buori barggu, go ovddida maid sámi musihka. Musihkkaakademiija gal udnošii bissovaš doaibman. Sámemusihka skuvlejupmái lea čielga dárbu.

Diehtit goit dán: Sámi musihkkaakademiija ohppiid birra gullat vel.

Sámi musihkkaakademiija Buoremusat Pyeremusah Parhaat –giđđakonsearttat Ohcejogas 29.5. dmu 18.00 Ohcejohnjálmmi skuvlla sáles ja Anáris 30.5. dmu 18.00 Sajosis. Konsearttat lea nuvttá.

Rávdnji musihkkavideo jagis 2017 https://www.youtube.com/watch?v=eJf6L8pXfoQ

Eellimjottee musihkkavideo jagis 2017 https://www.youtube.com/watch?v=eF52MTh9tkk

Hildá - Muittut https://www.youtube.com/watch?v=3qbcPX5vO-I

Oktavuohta musihkkavideo jagis 2016 https://www.youtube.com/watch?v=m0uDXXXGKVE

Sääʹnteʹmes musihkkavideo jagis 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xBPwkRpxvko

Tästä on kyse

Utsjoesta saamelaisen musiikkiopetuksen keskus

Saamen musiikkiakatemia toimii Saamelaisalueen koulutuskeskuksen alaisuudessa Čuojat! Juoigga! Livđuu! Leudde! -hankkeena. Opetuspaikka on Utsjoella.

Saamen musiikkiakatemia on onnistuneesti nostanut esille erityisesti livđe ja leudd -musiikkiperinnettä.

Opettaja Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin mukaan tavoitteena on käynnistää kaksivuotinen, tutkintoon johtava musiikkikoulutus.