kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Tilaajille

Nuorten ja ai­kuis­ten kokema sek­suaa­li­nen vä­ki­val­ta ei ole li­sään­ty­nyt, kertoo ri­kos­uh­ri­tut­ki­mus

Puolitoista prosenttia 15–74-vuotiaista joutui vuonna 2018 seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen kohteeksi.

Helsinki

Poliisi saa yhä enemmän ilmoituksia seksuaalirikoksista, mutta nuoriin ja aikuisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ei ole viime vuosina yleistynyt. Tuoreimman rikosuhritutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaista suomalaisista puolitoista prosenttia joutui vuonna 2018 seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen kohteeksi.

Edellisessä, vuoden 2016 kokemuksia mitanneessa tutkimuksessa osuus oli sama. Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus on pysynyt yhden ja puolentoista prosentin välillä vuodesta 2012.