Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Nuor­ta­laš­gie­la gea­va­heap­mi šaddá álkibun - Alm­mu­hit loh­ka­girj­ji ja bargui álgá dih­tor­bar­gi

Nuortasámiid muitovuorká -prošeakta lágida vahkuloahpas álbmotdilálašvuođa Čeavetjávrris, gos almmuhit viiddiduvvon prentosa Pekka Sammallahti Vuõ´lǧǧe jåå´tted ooudâs: Lookkmõõžž -girjjis. Girjjis lea lohkamušoassi nuortalašgillii ja giellaoahppaoassi lea lassin davvisáme- ja suomagillii.

–Dán girjjis lea viiddiduvvon giellaoahppaoassi, go nuortalašgiela giellaoahppaáššit leat ovdánan nu ollu maŋimuš jagiid áigge, čilge Oulu universitehta Giellagas-instituhta dutki Marko Jouste .

Girjji leat doaimmahan Jouste, Miika Lehtinen ja Markus Juutinen. Dan sáhttá oastit goit Sámi Duoji gávppis Anáris.

Lassin dás duohko giellageavaheddjiide šaddá álkit čálligoahtit dihtorin, go nuortalašgiela dihtorveahkkebargin álgá Jarno Mäki .

–Leimmet dán geasi álggus fitnamin Čeavetjávrris ja fuomášeimmet ahte dihtorveahkkái lea dárbu, muitala Jouste.

Nuortalašgiela várás leat ráhkaduvvon seammalágan dihtorčovdosat go eará sámegielaide: boallobeavdi, neahttasátnegirji ja riektačállinprográmma.

–Jos muhtun dárbbaša veahki dihtorčovdosiidda, de sáhttá dáhttut dihtorbargis veahki bidjat daid ortnegii, lohká Jouste.

Mäki bargá jagi dihtorveahkkin. Su bargu lea oassi Helssega universitehta nuortalašgiela giellateknologalaš ealáskahttinprošeavtta, man jođiha dutki Jack Rueter .

Nuortasámiid muitovuorká -prošeavtta ulbmilin lea máhcahit kulturárbbi nuortalaččaide giellaealáskahttima dárbbuide. Prošeakta geavaha iešguđege vugiid máhcahit kulturárbbi.

–Dán háve doseanta Eino Koponen muitala nuortalašgielat máidnasis, man Huâttar Feodoroff lea máinnastan báddái jagis 1931, muitala Jouste.

Jouste ieš muitalages nuortalaččaid virsseed -árbevieru dahje čieruvearssaid birra, maid leat bádden 1926 ja 1936.

Dilálašvuođas lea vejolaš ohcat arkiivamateriálaid omd. fulkkiid birra dahje diŋgot materiálaid Giellagas-instituhta sámi kulturarkiivvas.

Álbmotdilálašvuohta Saaʹmi äʹrbbvuõttpõõrtas, árbevierrodálus Čeavetjávrris 27.8.17 dii 13.00.

Nuortalaččaid muitovuorká -prošeakta

Giellagas-instituhta almmustahttinráidu

Lohkagirji lea golmma iešguđge gillii: nuortalaš-, davvisáme- ja suomagillii. Sáhttá oastit Sámi duoji gávppis.
Lohkagirji lea golmma iešguđge gillii: nuortalaš-, davvisáme- ja suomagillii. Sáhttá oastit Sámi duoji gávppis.
Kuva: Giellagas-instituhta
Tästä on kyse

Koltansaamenkielen käyttö helpottuu

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin julkaisee Pekka Sammallahden Vuõ´lǧǧe jåå´tted ooudâs (Taas mentiin - Kolttasaamen lukemisto) -teoksen uuden painoksen, johon on laajennettu kielioppia.

Kolttasaamelainen muistipankki -projekti järjestää 27.8.2017 klo 13.00 yleisötilaisuuden Kolttien Perinnetalolla Sevettijärvellä. Kirjanjulkaisemisen lisäksi kuullaan esitelmät koltansaamenkielisestä sadusta ja itkuvirsitallenteista. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus tutustua saamelaiseen kulttuuriarkistoon.

Samalla esitellään uusi koltansaamen IT-tukihenkilö Jarno Mäki , joka auttaa kolttasaamenkieleen liittyvissä tietotekniikka-asioissa Sevettijärvellä.