Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Nuoret aut­ta­vat nuoria: Ro­va­nie­men ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set ke­rää­vät rahaa Lapin kes­kus­sai­raa­lan lasten ja nuorten psy­kiat­ri­sel­le osas­tol­le

Yläkoululaiset ja lukiolaiset tempaisevat nuorten mielenterveyspalveluiden hyväksi Rovaniemellä. Nuoret järjestävät hyväntekeväisyystapahtumia, joiden tuotot he lahjoittavat Lapin keskussairaalan lasten ja nuorten psykiatriselle osastolle.

"Nuorten mielenterveys ja jaksaminen ovat olleet pinnalla keskusteluissa viime aikoina. Nyt rahat menevät nuorilta nuorille", sanoo tempausta organisoiva Evilla Lumme , 17, Lyseonpuiston lukion opiskelijakunnan hallituksesta.

Mukana hyväntekeväisyystempauksessa ovat Lyseonpuiston ja Ounasvaaran lukiot sekä Napapiirin ja Korkalovaaran yläkoulut. Tempauksia järjestävät koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset.

Napapiirin yläkoululaiset aikovat järjestää elokuvanäytöksen, jota ennen he myyvät popcorneja ja karkkeja kahviossa. Suunnitteilla on kahvio myös vanhempainiltojen yhteyteen. Korkalovaaran yläkoululaiset puolestaan järjestävät diskon alakoululaisille.

Lyseonpuiston lukiolaiset pohtivat hekin kahvion pitoa sekä suunnittelevat varainkeruutapahtumaa toukokuiselle Lyskaviikolle.

Osa kouluista on päättänyt lahjoittaa yhteiseen pottiin taksvärkkikeräyksensä tuoton.

"Nyt näemme, miten oppilas- ja opiskelijakunnat voivat yhdessä toteuttaa isoja asioita", iloitsee Samu Nukarinen , 15, Napapiirin yläasteen oppilaskunnan hallituksesta.

Idea yhteisestä projektista lähti Lyseonpuiston lukion opiskelijoista. Ajatus on Evilla Lumpeen mukaan hautunut opiskelijakunnan hallituksessa jo pitkään.

"Halusimme parantaa koulujen välistä yhteistyötä", Lumme sanoo.

Inspiraatiota antoi lyskalaisten kymmenkunta vuotta sitten toteuttama varainkeruuprojekti. Siinä lukiolaiset keräsivät 45 000 euroa, jonka turvin rakennettiin koulu Afrikan Kongoon.

Nuoret paitsi ideoivat myös suurimmaksi osaksi toteuttavat tempauksen omin voimin. Tukena ovat olleet ohjaavat opettajat.

"He ovat antaneet neuvoja käytännön jutuissa kuten raha-asioissa", Lumme kiittää.

Viiden koulun yhteinen projekti on Lumpeen ja Nukarisen mukaan uusi juttu Rovaniemellä.

"Näin laajaa yhteistyötä ei ole aiemmin tehty", Nukarinen sanoo.

Kaksikko toivoo, että lukiot ja yläasteet tekisivät yhteistyötä jatkossakin. Se voisi olla paitsi hyväntekeväisyyttä myös vaikkapa tapahtumien järjestämistä.

"Porukka on lähtenyt innoissaan mukaan. He ovat sanoneet, että on kiva tehdä yhdessä", Lumme kertoo.

Koulujen edustajat tapasivat toisensa ensimmäisen kerran tempauksen tiimoilta joulukuun puolivälissä. Tarkoituksena on saada projekti päätökseen ennen lukuvuoden loppua ja lahjoittaa rahat LKS:lle toukokuussa.

Nuoret eivät ole asettaneet tempaukselleen tavoitesummaa.

"Vaikka kerätty summa olisi pienikin, uskon, että se auttaa", Lumme toteaa.