Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

–Nie­ga­da iežas studios Deat­nogát­tis

Njuorggáma nieida Lada Suomenrinne (22 j) rahpá vuosttas govvačájáhusa Varjo Gallerias, Roavvenjárggas.

Govvačájáhusas sáhttá oaidnit govaid, fáneraduoji ja video.

–Lean reisen njealje jagi miehtá máilmmi Islánddas gitta Tasmaniai ja govven, čilge movttegis Suomenrinne.

Vaikko lohkáge liikot bargat okto, de son ii leat dárbbašan goit okto mátkkoštit.

–Ovtta reaissus ledjen Sunna Nousuniemin ja Kevin Francettin Amerihkás ja lean válljen ovtta gova dan mátkkis, muitala Suomenrinne.

Deanu olggobealde -govvačájáhusa jurdagin lea čájehit, ahte vaikko man čáppa báikkiid Suomenrinne lea beassan oaidnit ja govvet, de ii oktage báiki leat ráhkkásut go ruoktu Deanuleagis.

–Čájáhusa video lean ieš čuohppan ja das lea Niki Rasmusa musihka, čilge son.

Suomenrinne lohká iežas bargan áhčis borramušgávppis Njuorggámis gesiid ja seastán mátkkiid várás.

–Oktii šadden riŋget áhččái ahte sáhtán boahtit gávpái bargui, jos oasttát munnje bileahta ruoktot, mojohallá Suomenrinne.

Muđui fitnodatdoalli nieida lohká bargat maid mátkkiid alde.

–Islánddas bargen guokte mánu beavdebiigán ovtta restoráŋŋas, lohká Suomenrinne.

Čakčat son fárre Berliinai ja gazzagoahtá njealji jagi oahpu teknihkalaš dáiddaallaskuvllas.

–Doppe áiggun maid málet inge dušše govvet, lohká Suomenrinne.

–Livčče miella stuđeantalonohallama áigge orrut gos nu Kanadas vai beasan deaivat eará eamiálbmogiid, smiehtada son.

Deanu olggobealde čájáhusa rahpandoalut bearjadaga 7.7.2017 Varjo Gallerijjas diibmu 18.00.

Geahča dás Deanu olggobealde -video

Tästä on kyse

Unelmoi studiosta Tenon rannalla

Nuorgamilaisen Lada Suomenrinteen ensimmäinen valokuvanäyttely avataan Rovaniemellä. Se koostuu valokuvista, vanerista ja videosta. Kuvat on otettu ulkomailla ja neljän vuoden aikana. Näyttelyn kuvakollaasimainen video on taiteellinen kokeilu, jossa on Niki Rasmuksen musiikki.

Deanu olggobealde (Tenonvarren ulkopuolella) - näyttelyn avajaisiin perjantaina 7.7.2017 Varjo Galleriassa klo.18.00.