"Nät­ti-Jus­si – elämä ja ta­ri­nat" kertoo myyt­ti­ses­tä iki­jät­käs­tä ai­ka­lais­ten, tut­ki­joi­den ja ennen jul­kai­se­mat­to­mien va­lo­ku­vien kautta

Juho Vihtori Nätti eli Nätti-Jussi (1890–1964) oli Lapin metsien ikijätkä ja tarinankertojalegenda. Suuren yleisön mielikuvat Karstulassa syntyneestä ja Lappiin muuttaneesta Nätti-Jussista pohjautuvat pitkälti hänestä kertoviin tarinoihin, joissa todellisuus ja fiktio sekoittuvat toisiinsa. Sen sijaan hänen elämänvaiheensa ovat jääneet useimmille tuntemattomiksi ja vaille julkista huomiota. Nätti-Jussi – elämä ja tarinat -kirjan ovat toimittaneet Olli Tiuraniemi, Mari Maasilta ja Raimo Keränen

Nätti-Jussi kierteli vuosikymmenet Lapin savotoilla ja taloissa tienaten elantonsa metsä- ja sekatöillä. Hän muutti kirjoille Rovaniemen seurakuntaan vuonna 1931, jonka jälkeen hän vietti suurimman osan elämästään Alakemijokivarren kylissä Muurolassa, Jaatilassa, Pisalla ja Leipeellä. Metsätöissä hän kierteli lisäksi Tervolassa ja muuallakin Lapissa Petsamoa myöten.

Nätti-Jussista kasvoi myyttinen ikijätkä liioittelevien tarinoidensa ansiosta, mutta kaikki tarinat eivät suinkaan ole hänen itsensä kertomia. Myös muut kasvattivat legendaa tarinoilla, jotka laitettiin hänen nimiinsä. Tarinat elävät edelleen vahvasti ja leviävät esimerkiksi useissa kaskukirjoissa ja myös kansan suussa, vaikka kertojan kuolemasta on kulunut jo yli puoli vuosisataa.

Naiset tuovat uutta näkökulmaa

Matti Ansala, Raimo Keränen ja Olli Tiuraniemi ovat haastatelleet kirjaa varten vuosina 2016-2018 yhteensä 46 henkilöä. Mukana on myös yhdeksäntoista naista, joiden haastattelut nostavat esille uuden näkökulman Jussin persoonaan.

Naiset ovat avanneet Nätti-Jussin persoonaa siltä osin, millainen hän oli lasten ja jokivarren kylien emäntien mielestä ja millainen hänen asemansa oli jokivarren taloissa. Nämä haastattelut pehmentävät kuvaa Nätti-Jussista ja antavat siihen uusia inhimillisiä piirteitä verrattuna hänestä aiemmin kerrottuihin tarinoihin.

Ennen julkaisemattomia valokuvia

Kirjan aiemmin julkaisematonta aineistoa ovat myös savotan kassanhoitajan, kasööri Matti Körkön (1910–1977) valokuvat, jotka on otettu pääosin Rovaniemen maalaiskunnan kylien alueella 1920–1950-luvuilla.

Valokuvissa kuvataan Kemijokivarren kylien elämää: metsätyömiehiä ja kyläläisiä omissa toimissaan, juhlissa ja vapaa-aikana. Henkilökuvien joukossa on pari kuvaa myös Nätti-Jussista sekä ryhmäkuvia, joissa hän on mukana.

Yliopisto järjestää keskustelutilaisuuden Nätti-Jussi-kirjan pohjalta Rovaniemen kirjaston Lapponica-salissa torstaina 2.5.2019 kello 18.00.