Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Nä­kö­ky­vys­tä kan­nat­taa huo­leh­tia

Silmäterveyttä seuraamalla voidaan havaita varhaisia merkkejä erilaisista sairauksista jo ennen kuin ne aiheuttavat merkittäviä ongelmia. Jotta sairauksia päästäisiin hoitamaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin niistä muodostuu merkittävää hoitotaakkaa, olisi tärkeä pitää yllä hoitokontaktia silmäterveyden ammattilaisiin ja käydä tutkituttamassa näkönsä säännöllisesti.

Silmäsairauksien ohella jotkin perussairaudet, kuten diabetes, voivat olla yhteydessä silmänterveyteen. Diabetes voi aiheuttaa silmiin diabeettista retinopatiaa, joka edetessään voi heikentää näkökykyä merkittävästi. Jopa 100 000 suomalaista sairastaa tietämättään diabetesta, eikä ole diabeetikoiden silmäterveysseurantojen piirissä. Diabeteksen aiheuttamat verkkokalvomuutokset ovat usein oireettomia, mutta ne voidaan havaita silmänpohjakuvauksessa tai silmän rakenne- eli OCT-valokerroskuvauksessa.

Kun muutokset havaitaan ajoissa, hoito päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Erityisesti diabeteksessa diagnoosi on tärkeä hoitotasapainon varmistamiseksi. Silmänpohja- ja OCT-valokerroskuvauksessa voidaan havaita varhaisia merkkejä myös glaukoomasta ja silmäpohjan rappeumasta. Optikot ja silmälääkärit toimivat yhteistyössä. Jos näöntutkimuksessa havaitaan merkkejä sairauksista, asiakas ohjataan lääkärin puheille.

Hoitokeinot ovat kehittyneet, ja varhain havaittuihin sairauksiin on tarjolla tehokasta hoitoa. Siksi säännöllinen seuranta on merkittävä tekijä näkökyvyn ylläpidossa. Kun hoitokontakti on säännöllinen, optikon tai silmälääkärin on helpompi seurata näön kehittymistä – ja havaita sekä hoitaa mahdolliset ongelmat ajoissa.

Suomalaiset käyvät liian harvoin näöntutkimuksissa. Tämä kävi ilmi Specsaversin teettämässä kansalaiskyselyssä, jonka mukaan lähes neljännes suomalaisista käy näöntutkimuksessa harvemmin kuin viiden vuoden välein, vaikka suositus on kaksi vuotta. Tulos on hälyttävä. Se osoittaa, että tietoisuutta silmäterveyden merkityksestä ja säännöllisten näöntutkimusten hyödyistä tulee lisätä.

Hyvä näkökyky ei ole itsestäänselvyys. Käydään säännöllisesti näöntutkimuksissa ja huolehditaan yhdessä, ettei suomalaisten näkövammaisuus lisäänny siksi, että hoidettavissa olevia sairauksia ei päästä havaitsemaan ajoissa.

Jukka Tahvanainen

toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto ry

Oskari Lehvonen

johtava optikko, Specsavers