Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Nais­jär­jes­töt: Naisten pääsy lu­te­ri­lai­sen kirkon johtoon tur­vat­ta­va

Naisten pääsy Suomen evankelisluterilaisen kirkon johtotehtäviin on turvattava, vaatii Naisjärjestöjen keskusliitto. Liitto muistuttaa, että naispappeuden hyväksymisestä tulee kuluneeksi 6. maaliskuuta 30 vuotta.

Kirkon johtoporras on liiton mukaan yhä hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes, piispoista vain yksi nainen on rikkonut lasikaton, ja kaikki arkkipiispat ovat olleet miehiä.

Uusi luterilaisen kirkon arkkipiispa valitaan torstaina. Molemmat vaalin toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat ovat miehiä.

Suomessa yli puolet teologian maisterin tutkinnon suorittaneista on ollut naisia koko 2000-luvun. Vaikka naisten osuus papeista kasvaa, mitä ylempiin kirkon virkoihin edetään, sitä vähemmän naisia niihin valitaan, Naisjärjestöjen keskusliitto moittii.

Suomen väestöstä kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon 71 prosenttia, noin neljä miljoonaa ihmistä.