Mainos

Näin ko­ro­na­vuo­si vai­kut­ti yri­tys­kaup­paan Lapissa - ostajia ak­tii­vi­ses­ti liik­keel­lä, myyjät epä­röi­vät liik­keel­le­läh­dön kanssa

Myydään kannattava kuljetusyritys, upea luontomatkailukohde ja metallialan yrityksen liiketoiminta. Ostetaan toimiva verkkokauppa, isännöintiyritys, majatalo ja tilitoimisto. Edeltävät ovat pohjoissuomalaisia ilmoituksia, jotka löytyvät Yrityspörssi.fi-sivustolta.

Koronavuosi on havahduttanut monet miettimään elämäntyönsä tulevaisuutta. Yrityskauppa on iso ja tärkeä hanke, johon pitää varata riittävästi aikaa. Tarvitaan myyjä ja ostaja, jotka löytävät toisensa ja molemmilla on rohkeutta muuttaa elämäänsä.
Koronavuosi on havahduttanut monet miettimään elämäntyönsä tulevaisuutta. Yrityskauppa on iso ja tärkeä hanke, johon pitää varata riittävästi aikaa. Tarvitaan myyjä ja ostaja, jotka löytävät toisensa ja molemmilla on rohkeutta muuttaa elämäänsä.

Viime vuonna Lapissa myytäväksi ilmoitettujen yritysten määrä laski Yrityspörssi.fi-verkkopalvelussa 13 prosenttia, mutta samanaikaisesti kyselyitä ostettavista yrityksistä oli runsaasti.

– Koronavuosi toi mukanaan yrityskaupan hyytymisen keväällä 2020. Syksyn aikana tilanne tasaantui ja monet asiantuntijat viestivät yrityskauppojen aktivoitumisesta uudelleen. Valtakunnallisesti trendi oli samankaltainen, kertoo Yrityspörssi.fi-verkkopalvelun toimitusjohtaja Meri Varkoi-Anhava.

Lapissa kiinnostavin toimiala edelleen majoitus- ja matkailuala

Yrityspörssi.fi-verkkopalvelussa myytävien yritysten toimialakohtainen vetovoima Lapin alueella säilyi erikoisesta vuodesta huolimatta ennallaan. Eniten katsontakertoja keräsivät majoitus- ja matkailualan myytävät yritykset. Toiseksi eniten selattiin ravintola-alalla myytäviä yrityksiä ja kolmanneksi eniten kiinnostivat liikenteen ja ajoneuvojen parissa toimivat lappilaiset yritykset.

–  Koko Suomeen nähden Lapissa myytävissä yrityksissä korostuu luonnollisesti alueen elinkeinoelämän rakenne. Siksi ostettavia kohteita haetaan paljon majoitus- ja matkailualalta, eikä korona ole tätä muuttanut mihinkään, vaan kiinnostus on säilynyt, toteaa Varkoi-Anhava.

Koko Suomessa katsotuimmat toimialat ovat ravintola- ja kaupan ala sekä liikenne ja ajoneuvot.

Avoimuus yhdistää katsotuimpia yrityksiä

Yrityspörssi.fi on kävijämääriltään Suomen suurin verkkopalvelu, jonka avulla voi myydä tai ostaa yrityksen. Kolme vuotta verkkopalvelun yrittäjänä toiminut Meri Varkoi-Anhava seuraa vuosittain noin 1000 yrityksen myyntiä palvelunsa kautta.

Lapin katsotuimpien yritysten toimialajakauma on moninainen. Katsotuimpia myynti-ilmoituksia Lapissa viime vuonna olivat porotila, huskytila, matkailualan kiinteistökokonaisuus ja ravintola hiihtokeskuksessa.

–  Katsotuimpia ilmoituksia yhdistää avoimuus. Niissä myytävä yritys tai liiketoiminta on ollut tunnistettavissa heti alusta lähtien. Tämä pätee sekä Lapissa että koko Suomessa myytäviin yrityksiin, vinkkaa Varkoi-Anhava.

Koko Suomen kymmenestä viime vuonna katsotuimmasta yrityksestä yhdeksän on tunnistettavissa ilmoituksen pohjalta joko nimen tai valokuvien perusteella.

–  Aie myydä oma yritys on monelle herkkä asia ja siitä halutaan usein ensi vaiheessa viestiä nimettömänä. Tällöin yrityksen myynti-ilmoituksessa kuvataan toimintaa anonyymisti ja tarkemmat tiedot annetaan vasta myöhemmin, usein salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Moni yritys käy kaupaksi näinkin ja joskus myyntiaie on tarpeen pitää salassa, jotta yrityksen liiketoiminta ei häiriinny, toteaa Varkoi-Anhava.

–  Katsontakertojen ja yhteydenottojen määrällä mitattuna kiinnostavimpia kohteita ovat kuitenkin olleet sellaiset, joissa yritys on ollut tunnistettavissa heti ilmoitusta lukiessa joko nimen tai vähintäänkin valokuvien pohjalta, painottaa Varkoi-Anhava.

"Katsotuimpia myynti-ilmoituksia yhdistää toimialan sijaan avoimuus, joka tarkoittaa, että myytävä yritys on ollut tunnistettavissa heti alusta lähtien", tiivistää Yrityspörssi.fi-verkkopalvelun toimitusjohtaja Meri Varkoi-Anhava.
"Katsotuimpia myynti-ilmoituksia yhdistää toimialan sijaan avoimuus, joka tarkoittaa, että myytävä yritys on ollut tunnistettavissa heti alusta lähtien", tiivistää Yrityspörssi.fi-verkkopalvelun toimitusjohtaja Meri Varkoi-Anhava.

Tarve myydä tai ostaa yrityksiä säilyy

Yrityksen myynti on usein pitkän ja syvällisen harkinnan tulos. Lapin Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemi korostaa, että yritysten toiminnan jatkuminen on mitä suurimmassa määrin myös kaupunkien ja kuntien veto- ja pitovoimatekijä.

–  Koronavuosi on voinut lykätä liikkeelle lähteistä oman yrityksen myymisessä, mutta toisaalta moni yrittäjä on todennut päätöksen vahvistuneen. Samaan aikaan kiinnostus yrittäjyyteen ja yrityksen ostamiseen on kasvussa, arvioi Merkkiniemi.

Tarve myydä oma yritys poistuu ani harvoin. Eläkeikä, halu tehdä elämässä jotakin muuta tai vaikkapa muuttaa toiselle paikkakunnalle eivät hevin muutu. Todennäköisesti parhaan hinnan omasta yrityksestä saa, kun sen myy silloin kun toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja yritys voi hyvin. Myös yrityksen ostaminen joko kasvukeinona tai polkuna yrittäjyyteen ovat useimmiten tarkkaan harkittuja liikkeitä.

–  Korona ei lähtökohtaisesti muuta tarvetta yrityksen myyntiin tai ostoon. Siksi myyntiä suunnittelevan kannattaa pohtia, koska itse toivoo tekevänsä kaupat ja lähteä toimimaan sen mukaisesti. Ostajia on ollut markkinoilla koko ajan liikkeellä, iloitsee Varkoi-Anhava.

Omistajavaihdosten vilkastuminen on omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemen mukaan erittäin tärkeää yritysten ja työpaikkojen säilymisen takia. Hän kuitenkin muistuttaa, että yrityskauppaa ei tehdä ”huomenna”, joten on ensiarvoisen tärkeää lähteä riittävän ajoissa liikkeelle.
Omistajavaihdosten vilkastuminen on omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemen mukaan erittäin tärkeää yritysten ja työpaikkojen säilymisen takia. Hän kuitenkin muistuttaa, että yrityskauppaa ei tehdä ”huomenna”, joten on ensiarvoisen tärkeää lähteä riittävän ajoissa liikkeelle.

Milloin oma yritys kannattaa laittaa myyntiin?

Moni yrittäjä pohtii yrityksensä myyntiä jo useita vuosia ennen varsinaista kaupoille lähtemistä. Omaa yritystä voi myös aktiivisesti valmistella myyntiä varten. Ideaalitilanne olisi se, että oma yritys olisi aina hyvässä kunnossa ja kiinnostava ostokohde – riippumatta siitä, onko yrityskauppa lähitulevaisuuden suunnitelmissa.

–  Moni yrittäjä miettii aika ajoin, onko oma yritys helposti myytävissä ja onko itse yrittäjänä valmis yrityskaupoille. Omaa valmiutta myyntiin voi testata kysymällä itseltään muutaman kysymyksen oman yrityksensä tilanteesta ja tunteista, joita yrittämiseen liittyy. Mitä enemmän kyllä-vastauksia kertyy, sitä todennäköisemmin sekä yritys että yrittäjä itse ovat valmiita yrityskauppaan, sanoo Varkoi-Anhava.

Suuntaa antavia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  1. Onko yritystoimintasi tuottoisaa ja terveellä pohjalla?
  1. Onko yritykselläsi pitkä historia tai tunnettu brändi
  1. Onko yritykselläsi vakiintunut asiakaskunta, joka voisi kiinnostaa jotakuta toista alalla toimivaa tai alalle aikovaa?
  1. Onko yrityksesi sijainti tuonut liiketoiminnallesi etua?
  1. Onko yritystoimintasi siirrettävissä irti sinusta ja persoonastasi?
  1. Onko sinulla sitoutunutta, kokenutta henkilöstöä?
  1. Yrityksesi menestyy, mutta liiketoiminta ei enää tunnu omalta?
  1. Kysyntää riittää, mutta omia voimavaroja ei?
  1. Asiakkaasi ovat innostuneempia tuotteestasi tai palveluistasi kuin sinä itse?
  1. Tiedät, että liiketoiminta olisi skaalattavissa, mutta oma aika/taito/kiinnostus ei riitä?

Lapin Yrittäjät neuvoo yrityksen myyntiä tai ostoa harkitsevia

Mediassa huomiota saavat usein suuret yrityskaupat, mutta suurin osa yrityskaupoista on kuitenkin pienten ja keskisuurten yritysten kauppoja. Olemassa olevan yrityksen ostaminen ja sen kehittäminen on tilastollisesti melko turvallinen tapa aloittaa yrittäminen.

–  Ostettavista yrityksistä 92 prosenttia jatkaa toimintaansa kolmen toimintavuoden jälkeen, tähdentää Merkkiniemi.

Merkkiniemi toimii Omistajanvaihdoskoordinaattori-hankkeen projektipäällikkönä ja hän palvelee maksutta yrittäjiä ja yrityksiä sekä kuntien elinkeinotoimijoita omistajanvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä.

Omistajanvaihdoskoordinaattori-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien kanssa ja sen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta.

Linkit

Lue lisää Lapin Yrittäjien maksuttomasta omistajanvaihdospalvelusta:

www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/a/palvelut/palvelut/omistajanvaihdospalvelut-640489

Tutustu Yrityspörssissä myytäviin ja ostettaviin pohjoissuomalaisiin yrityksiin:

https://www.yritysporssi.fi/lappi-pohjois-suomi/myytavat/yritykset/ 

https://www.yritysporssi.fi/lappi-pohjois-suomi/ostetaan/yritykset/?keywords=Yritykset

Liity jäseneksi

LIITY JÄSENEKSI


EU EAKR
Vipuvoimaa EU