kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Mi­nis­te­ri Sark­ki­nen vetoaa palk­ka-avoi­muu­den puo­les­ta – met­sä­alan työ­eh­to­so­pi­muk­sia ei vält­tä­mät­tä jul­kais­ta en­ti­seen tapaan

Metsäteollisuuden uudenlaisten yrityskohtaisten tes-neuvottelujen seuraukset voivat olla yllättäviä. Palkkatasosta ei välttämättä tule tietoa heti julkisuuteen, sillä yrityksillä on vastuu neuvottelutuloksesta kertomisesta. Sopimukset ovat kuitenkin lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta viiveellä.

UPM:n Kaipolan paperitehdas Jämsässä suljettiin viime vuonna. UPM ja Paperiliitto eivät ole vielä päässeet neuvottelupöytään uusissa yrityskohtaisissa neuvotteluissa.
UPM:n Kaipolan paperitehdas Jämsässä suljettiin viime vuonna. UPM ja Paperiliitto eivät ole vielä päässeet neuvottelupöytään uusissa yrityskohtaisissa neuvotteluissa.
Kuva: Tommi Anttonen

Metsäteollisuuden yritykset siirtyvät laajaan paikalliseen sopimiseen viimesyksyisen ilmoituksensa mukaisesti. Jokainen yritys neuvottelee erikseen työehtosopimuksen ammattiliittojen kanssa.

Uudella käytännöllä voi olla yllättäviä seurauksia. Yksi on se, ettei uusien työehtosopimusten sisällöstä välttämättä tule suoraan tietoa julkiseen keskusteluun.