Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Mi­nis­te­ri Män­ty­lä: Talous ei kestä tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­rien kasvua

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän (ps.) mukaan turvapaikanhakijoiden sosiaalietuuksien heikentämistä selvitetään, koska Suomen talous ei kestä hakijamäärien pitkäaikaista kasvua nykyisellä tahdilla.

- Meidän järjestelmämme ei kestä tätä kuormitusta, tämä on fakta. Se ei kestä sitä taloudellisesti eikä myöskään palveluiden osalta.

Mäntylän mukaan etuuksien oikeaa tasoa on haettava vertaamalla Suomen tilannetta naapurimaihin. Esimerkiksi Tanska on tehnyt omaan järjestelmäänsä voimakkaita kiristyksiä.

Hallitus kaavailee sosiaaliturvajärjestelmien erottamista niin, että oleskeluluvan saaneet henkilöt kuuluisivat kotouttamisjärjestelmään, joka aktivoisi ja kannustaisi tulijoita integroitumiseen.

Mäntylä ei tässä vaiheessa pysty sanomaan, miten merkittäviä heikennyksiä sosiaaliturvaan mahdollisesti tulisi. Hänen mukaansa on tärkeää pystyä lähettämään viesti siitä, ettei Suomeen kannata tulla avokätisen sosiaaliturvan vuoksi.

- Jos joku minulle sanoo, että meillä ei ole Suomessa vetovoimatekijöitä jotka houkuttelevat tänne, niin minä en usko sitä.