Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi fuolas Roav­venjárg­ga sá­me­gie­lat bál­va­lu­sain

Outi Paadar

Dát gielddaválggat ledje menestus Mikkel Näkkäläjärvii , guhte válljejuvvui sosiálademokráhtaid listtás Roavvenjárgga váldostivrii . Son lea beaggán ja dihtton olu medias go lea Demarinuoraid ságadoalli.

- Na in gale vuordán dán muhto go ovdajienaid almmuhedje de orrugođii ahte sáhtán vel beassatge, lohká movttegis Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärvi lohká čuvvon maid sámeáššiid Roavvenjárggas.

- Lean oahpásmuvvan muhtun veardde earret eará sámegielat mánáid beaivedikšoáššiide ja galhan gávpot galggašii bastit ordnet dan buorebut, smiehtada Näkkäläjärvi.

Son lea fuolas Roavvenjárgga gávpoga mearrádusas sirdit sámegielat mánáid beaivedivššu Sahanperäs eret. Sámegielat dikšobáiki livčče boahttevuođas Korkovaaras giellabeasi olis.

- Sirdinplánaid dihte vánhemat leat ohcagoahtán mánáidasaset suomagielat dikšobáikkiide ja mánát guođđet de sámegielat divššu, diehtá fuolastuvvan Näkkäläjärvi.

Su mielde sámegielas ja kultuvrras galgá váldit vára nu, ahte dat ovdánivčče maid sámeguovllu olggobealde.

- Dás galggašii leat máná ovdu vuosttamužžan, deattuha son.

Muhto mo ášši sáhtašii čoavdit?

- Dás ferte goit buoredit gulahallama, arvaladdá váldostivrra ođđa lahttu.

Näkkäläjärvi ávžžuha vánhemiid váldit oktavuođa ja muitalit áigeguovdilis áššiid birra.

- Jos mun sáhtán leat veahkkin ja oktavuođaolmmoš dákkár dehálaš áššis, de áinnas háliidan dahkat dan, lohká son.

Mistä on kyse?

Mikkel Näkkäläjärvi huolissaan Rovaniemen saamenkielisistä palveluista

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi on valittu Rovaniemen kaupunginvaltuutetuksi.

Hän on huolestunut Rovaniemen kaupungin suunnitelmista siirtää saamenkielinen päiväkoti Sahanperältä Korkalovaaraan. Siirtosuunnitelman vuoksi saamenkielisen päiväkodin lapsiluku todennäköisesti pienenee koska vanhemmat hakevat päivähoitopaikkaa muualta.

Hänen mielestään on tärkeää että saamen kielen ja kulttuurin kehittymisestä pidetään huolta myös saamelaisalueen ulkopuolella.