Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Miesten ta­sa-ar­vo pal­kit­si Kati Fe­der­leyn ja Henry Laa­sa­sen

Miesten tasa-arvo ry:n hallitus on päättänyt, että yhdistys palkitsee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot vuosittain jaettavalla tasa-arvopalkinnolla. Vuoden 2016 tasa-arvopalkinnot Miesten tasa-arvo ry antaa miehiin kohdistuvaa parisuhdeväkivaltaa tutkineelle ja esiin nostaneelle Kati Federleylle sekä pitkän linjan tasa-arvotutkijalle ja -kirjoittajalle Henry Laasaselle. Virallinen palkintoseremonia järjestetään tasa-arvon päivänä 19.3.2017 Helsingissä (tarkemmat tiedot tapahtumasta julkistetaan myöhemmin). Molemmat palkitut tulevat pitämään palkintotilaisuudessa esityksen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Kati Federley on tehnyt arvokasta pioneerityötä nostamalla esiin miehiin parisuhteissa kohdistuvaa väkivaltaa. Hänen ansiokas hoitotieteen alan pro gradu - tutkielmansa: ”Miesten kokemuksia naisten tekemästä parisuhdeväkivallasta”¹ ja sen saama² mediahuomio³ nosti selkeällä ja selväsanaisella tavalla esille vuoden 2016 aikana naisten miehiin kohdistaman väkivallan kirjoa tämän päivän Suomessa.