jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Met­sä­rin­ta­mal­la fuu­sio­vaa­lit – Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Lappiin va­li­taan 10 val­tuu­tet­tua Län­si-Poh­jas­ta ja neljä Yli­tor­niol­ta

Ylitorniolainen Alpo Erkheikki uskoo, että ylitorniolaisten mielipide kuuluu isossakin metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa, koska valtuuston jäsenet ovat metsänomistajan asialla ja metsiensä hoitoon orientoituneita henkilöitä.
Ylitorniolainen Alpo Erkheikki uskoo, että ylitorniolaisten mielipide kuuluu isossakin metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa, koska valtuuston jäsenet ovat metsänomistajan asialla ja metsiensä hoitoon orientoituneita henkilöitä.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Länsi-Pohjan ja Ylitornion metsänhoitoyhdistyksissä käydään poikkeukselliset metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit. Länsi-Pohjan metsänhoitoyhdistyksestä valitaan 10 valtuutettua ja Ylitornion metsänhoitoyhdistyksestä neljä valtuutettua Metsänhoitoyhdistys Lappiin, joka aloittaa toimintansa ensi vuonna. Mhy Lapin valtuustoon valitaan 33 valtuutettua.

Nykyiset yhdistykset toteuttavat vaalit omissa yhdistyksissään, joista valitaan jäsenmäärään suhteutettu määrä valtuutettuja Mhy Lapin valtuustoon.

Mhy Lappi syntyy viiden metsänhoitoyhdistyksen fuusiona. Uuden yhdistyksen muodostavat Länsi-Rajan, Länsi-Pohjan, Ranuan, Ylitornion ja Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistykset, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 6 000. Yhdistys toimii 13 kunnan alueella.

Metsänhoitoyhdistys Lapin fuusio toteutetaan niin, että Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistys muuttaa sääntöjään aiesopimuksen mukaisesti ja muiden yhdistysten toiminta puretaan. Uusi yhdistys aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta lukien. Yhdistyksen kotipaikka on Pello. Yhdistyksen valtuuston ensimmäinen tehtävä on valita hallitus ja päättää yhdistyksen organisaatiosta.

Länsi-Raja vetää fuusiota

Metsänhoitoyhdistysten fuusion valmistelua ja toteuttamista on vetänyt Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja.

Kaikki Mhy Lappiin tulevat yhdistykset ovat tehneet yksimieliset päätökset yhdistymisestä.

– Tavoitteena on parantaa palveluja ja levittää kaikki palvelut jokaisen nykyisen yhdistyksen alueelle, kertoo Ekonoja.

Iso yhdistys pystyy Ekonojan mukaan hyödyntämään koko alueellaan jonkin alueen erityisosaamista, kuten metsätierakentamista ja puunkorjuuta. Esimerkiksi metsätierakennus on ollut vahvaa Länsi-Rajan yhdistyksessä ja se levitetään koko uuden yhdistyksen alueelle.

Myös metsäkiinteistönvälitystä tehostetaan.

Työntijät siirtyvät uuteen organisaatioon

Yhdistyvien metsänhoitoyhdistysten 23 toimihenkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yhdistyksen palvelukseen.

– Asiakkaiden peruspalvelut säilyvät ennallaan ja heitä palvelee tuttu henkilö jatkossakin, Ekonoja mainitsee.

Länsi-Pohjasta saatiin metsävaaliin 19 ehdokasta, Ylitorniolta seitsemän.

Länsi-Pohja: Tuomo Marttila, yrittäjä,Simo; Veli-Matti Söderström, yrittäjä, Tornio; Alpo Kyngäs, maataloustyöntekijä, Tervola; Pauli Pyykkö, yrittäjä, Tornio; Pekka Heinonen, metsänhoitaja, Keminmaa; Heikki Kärki, metsätalousinsinööri, Tornio; Juha Puro, teknikko, Kemi; Jukka Aula, metsänhoitaja, Rovaniemi; Marko Alamartimo, insinööri, Tornio; Pekka Kaartinen, eläkeläinen, Tornio; Armi Uljua, nurmiasiantuntija, Tornio; Eero Lampela, agrologi, Tervola, Sakari Kuusela, maanviljelijä, Keminmaa; Mikko Lampela, talousasiantuntija, Keminmaa, Eero ylimartimo, maanviljelijä, Tervola; Tarja Leskinen, erityisopettaja, Simo; Jorma Vaara, yrittäjä, Tervola; Matti Vaajoensuu, yrittäjä, Tervola; Teemu Alatalo, maanmittausinsinööri, Keminmaa.Ylitornio: Alpo Erkheikki , Reijo Oja, Saija Kronqvist, Pentti Vuolo, Timo Kannala, Veli-Matti Katisko ja Juhani Mäntyranta.

Metsänomistaja päättää omien metsien käytöstä

Ylitorniolainen Alpo Erkheikki on ollut metsänhoidoyhdistyksen valtuustossa parikymmentä vuotta ja yhdistyksen jäsen paljon pitempään.

Yhdistystoiminta on yhteisten asioiden hoitoa ja siihen on hankala saada toimijoista. Erkheikki sanoo, että omalta osaltaan hän on varmistamassa, että metsänomistajan mielipiteet ja näkökulmat tulevat esille. Kysymys on edunvalvonnasta.

– Toiminta on yksittäisen metsänomistajan edun mukaista ja paikkakunnan edun mukaista. Metsien käytössä on turvattava, että metsänomistajalla on mahdollisuus päättää omista metsistään niin, että metsät tulevat hyvin hoidetuksi, Ekheikki kertoo omat tavoitteensa toiminnassa.

Erkheikin mukaan ulkopuolelta tulee painetta, että metsiä ei voisi käyttää siinä laajuudessa kuin metsänomistaja haluaa, esimerkiksi ilmastonäkökulmasta.

– Metsä on uudistuva luonnonvara, joka tuo työtä ja toimeentuloa alueelle. Nyt, kun matkailun haavoittuvuus näkyy, metsätalouden merkitys korostuu. Metsätalous on tärkein tuotannonala Suomessa ja kansantaloudelle merkittävämpi kuin esimerkiksi kaivokset, Erkheikki sanoo.

Erkheikki toteaa myös, että metsätalous on ajankohtainen. Alueela on tehty investointeja ja uusia on tulossa.

Ylitornion metsänomistajat liittyvät uuteen Metsänhoitoyhdistys Lappiin. Erkheikki uskoo, että ylitorniolaistenääni kuuluu 33-henkisessä valtuustossa. Erkheikki arvelee, että yhtenäinen porukka tulee, sillä jäsenet ovat niin selkeästi metsänomistajan ominaisuudessa.

Metsänhoitoyhdistysten talous on metsänomistajien harteilla ja sillä on suora yhteys isoon yhdistykseen liittymiseen.

– Taloudelliset resurssit pystytään jakamaan paremmin, palvelut saadaan monipuolisemmiksi ja paremmiksi, kun osaamisen resurssit hyödynnetään, Erkheikki sanoo.

Erkheikin mukaan etenkin tiepuolelle, kiinteistönvälitykseen ja sukupolvenvaihdoksiin saadaan kaivattuja palveluja koko yhdistyksen alueelle.

Uusi yhdistys

Mhy Lappi

Noin 6 000 jäsentä.

Metsämaata 620 000 ha.

Hakkuutavoaite 1,2 miljoonaa m³.

Metsävaltuustoon valitaan 33 jäsentä.

Metsänhoitoyhdistys Lappi aloittaa toimintansa vuonna 2021.

Yhdistyksen kotipaikka on Pello.

Mhy Lappiin yhdistyvät Länsi-Rajan, Länsi-Pohjan, Ranuan, Ylitornion ja Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistykset.

Yhdistyksen toiminta on Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Tornion, Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella.

Länsi-Rajasta valitaan 9 valtuutettua, Länsi-Pohjasta 10, Ranualta 5, Ylitorniolta 4 ja Ylä-Lapista 5 valtuutettua.

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit ovat 4.–25.11.

Muut metsänhoitoyhdistykset Lapissa ovat Itä-Lappi, Kittilä, Rovaniemi, Salla ja Sodankylä. Posio kuuluu Koillismaan yhdistykseen.